THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017”

PhuthoPortal – Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1384/KH-UBND về triển khai thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017”.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm tạo thành một phong trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân trong việc sử dụng, giữ gìn nguồn nước và vệ sinh môi trường. Nâng cao nhận thức của cộng đồng, thay đổi hành vi trong việc sử dụng nước sạch và thực hành vệ sinh, xây dựng ý thức tự giác tiết kiệm trong sử dụng nước, ý thức giữ gìn, bảo vệ công trình, bảo vệ nguồn nước bằng cách không vứt chất thải xuống nguồn nước, chăn thả gia súc xa nguồn nước, xây dựng các công trình vệ sinh gia đình, giữ gìn vệ sinh thôn xóm. Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong quá trình xây dựng và quản lý vận hành công trình. Tăng cường công tác quản lý, khai thác công trình cấp nước sau đầu tư, đẩy mạnh công tác kiểm tra chất lượng công trình, kiểm soát chất lượng nước. Triển khai nghiên cứu ứng dụng, phổ biến công nghệ xử lý nước, đẩy mạnh việc xây dựng công trình cấp nước sạch và vệ sinh môi trường. Tuyên truyền phổ biến và thực hiện chính sách khuyến khích đầu tư và quản lý nước sạch nông thôn; huy động các nguồn lực từ các tổ chức, thành phần kinh tế xã hội tham gia thực hiện chương trình.

 

Chủ đề năm nay là “Nước sạch và Vệ sinh môi trường vì sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Thông qua các hoạt động hưởng ứng như tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tuần lễ Quốc gia nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2017” ở tất các các huyện, thành, thị trong tỉnh; làm vệ sinh môi trường sống gia đình, đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải, bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình cấp nước và vệ sinh; xây dựng, quản lý, vận hành bảo dưỡng công trình cấp nước và vệ sinh bền vững và đảm bảo cấp nước an toàn; tu sửa công trình cấp nước, dọn dẹp vệ sinh tại các hộ gia đình và địa bàn công cộng…

 

Các hoạt động thực hiện “Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2017” được triển khai từ ngày 15/4/2017 đến 15/5/2017 và duy trì đến hết ngày Môi trường thế giới 05/6/2017.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm