THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 798/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư (XTĐT) năm 2017.


Chương trình XTĐT nhằm thu hút đầu tư các lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh, được xác định ưu tiên đầu tư, bao gồm: Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; các lĩnh vực sản xuất công nghiệp cơ khí, điện, điện tử, công nghiệp phụ trợ; đầu tư sản xuất gắn liền với chế biên sâu sản phẩm nông, lâm nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; dịch vụ du lịch, giao thông, môi trường, đào tạo nguồn nhân lực; hoạt động XTĐT phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh 5 năm và hàng năm; quảng bá, giới thiệu những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tới các nhà đầu tư trong nước và ngoài nước; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng cải cách hành chính; quảng bá mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến hiện đại sản xuất các sản phẩm chất lượng cao, quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, sản phẩm có tính cạnh tranh cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường. Mục tiêu phấn đấu năm 2017 thu hút vốn đăng ký đầu tư (gồm vốn FDI và vốn đầu tư trong nước) từ 5.000 - 6.000 tỷ đồng, tăng 10 - 15% so với năm 2016.

 

Chương trình XTĐT tập trung: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng, thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT; xây dựng danh mục dự án mời gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động XTĐT; các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư; đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về XTĐT; hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế về XTĐT.

 

Chương trình XTĐT cũng đề ra một số giải pháp thực hiện như tiếp tục phối hợp và tranh thủ sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức trong nước và nước ngoài thực hiện công tác XTĐT các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao và công nghệ hiện đại để thu hút mời gọi đầu tư vào tỉnh; phối hợp với Đại Sứ quán, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài và doanh nghiệp tổ chức hoạt động XTĐT ở nước ngoài; chuẩn bị tốt thông tin về địa phương, tài liệu giới thiệu, mời gọi đầu tư để quảng bá, tuyên truyền môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, nhằm giới thiệu đầy đủ, ngắn gọn nhất là hình ảnh, tiềm năng đầu tư của tỉnh tới các nhà đầu tư trong và ngoài nước; tạo quỹ đất sạch có khả năng thu hút đầu tư tạo giá trị cao, đầu tư hơn nữa kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp; nâng cao năng lực XTĐT, tập huấn, đào tạo kỹ năng XTĐT cho cán bộ các cấp, các ngành, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác XTĐT hoạt động có tính chuyên nghiệp.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo  


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm