THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà (thị xã Phú Thọ)

PhuthoPortal – Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà (thị xã Phú Thọ).


Đối tượng được hỗ trợ là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong Khu công nghiệp Phú Hà; được hỗ trợ về tiền thuê đất, chi phí san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong Khu công nghiệp Phú Hà được hỗ trợ như: Ưu tiên thu hút đầu tư và hỗ trợ mặt bằng sản xuất kinh doanh có mức nộp ngân sách địa phương một năm đạt từ 50 tỷ đồng trở lên; 100% giá thuê hạ tầng đối với các doanh nghiệp đủ điều kiện hàng năm; nguồn hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung, nguồn tăng thu ngân sách tỉnh hàng năm.

 

Đối tượng ưu tiên thu hút đầu tư là các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử, vật liệu xây dựng cao cấp, chế biến thực phẩm, đồ uống, các mặt hàng cơ khí, dược phẩm... phù hợp với tính chất khu công nghiệp được duyệt tại Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 27/01/2015 của UBND tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư các dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp có mức nộp ngân sách Nhà nước từ 50 tỷ đồng/năm trở lên.

 

Quyết định cũng nêu rõ trách nhiệm thực hiện của các đơn vị liên quan. Đối với Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì tiếp nhận hồ sơ đề nghị của chủ đầu tư và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan liên quan, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định các hỗ trợ cụ thể, đảm bảo điều kiện, thủ tục theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất phương án bố trí vốn để thực hiện hỗ trợ đầu tư từ ngân sách tỉnh. Chủ đầu tư dự án đầu tư và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp căn cứ mức hỗ trợ của tỉnh, có trách nhiệm tính toán mức mức giảm trừ, ưu đãi phù hợp, đảm bảo phương án kinh doanh hạ tầng và thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đảm bảo tại Khu công nghiệp Phú Hà. Định kỳ đăng ký khung giá và các loại phí sử dụng hạ tầng với Ban Quản lý các Khu công nghiệp để theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm