THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Kế hoạch tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 18/4/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1495/KH-UBND về tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc năm 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm tuyên truyền nhiệm vụ, giải pháp được đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm phát triển nhanh và bền vững. Tuyên truyền các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, chính sách dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc để đồng bào các dân tộc hiểu rõ và cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, xuyên tạc nói xấu Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ làm công tác dân tộc, đồng bào các dân tộc thiểu số và các tổ chức chính trị - xã hội, nhằm phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc triển khai và giám sát thực hiện chính sách. Tuyên truyền các mô hình, gương điển hình tiên tiến, phong trào thi đua yêu nước trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước năm 2017 để giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào và ý thức tự cường dân tộc, tạo niềm tin và ý thức trách nhiệm xây dựng quê hương Đất Tổ giàu đẹp, văn minh.

 

Đối tượng tuyên truyền công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc là người có uy tín, già làng, trưởng thôn, bản và đồng bào vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác dân tộc từ cấp tỉnh đến địa phương; tuyên truyền viên cấp xã, cán bộ đoàn thể xã.

 

Kế hoạch đã đề ra hình thức tuyên truyền thông qua các hội nghị, hội thảo, các lớp tập huấn, bồi dưỡng có tính đặc thù về lĩnh vực công tác dân tộc triển khai các chính sách dân tộc; tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng như các ấn phẩm báo, tạp chí cấp không cho đồng bào dân tộc thiểu số; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội ở các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng các cụm panô, áp phích, băng zôn khẩu hiệu ở các khu vực trung tâm, khu vực đông dân cư...

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm