THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Thực hiện các giải pháp pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017của tỉnh

PhuthoPortal – Ngày 19/4/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1531/UBND-KTTH về việc thực hiện các giải pháp pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2017của tỉnh.


Với mục tiêu giữ vững và nâng cao hơn các chỉ số thành phần đạt được ở mức cao; cải thiện và nâng cao các chỉ số thành phần bị giảm, còn ở mức trung bình lên cao như: Tiếp cận đất đai, tính năng động, chi phí thời gian, thiết chế pháp lý, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí gia nhập thị trường, chi phí không chính thứ nhằm phấn đấu đưa chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2017 của tỉnh Phú Thọ tiếp tục tăng bậc và bền vững. UBND tỉnh chỉ đạo một số giải pháp cụ thể như sau:

 

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị: Khẩn trương rà soát, đề xuất quy trình, cách thức giải quyết các thủ tục hành chính nhanh nhất theo lĩnh vực chuyên ngành, kiến nghị với UBND tỉnh điều chỉnh, loại bỏ các quy định của tỉnh không còn phù hợp, thiếu tính khả thi làm cản trở hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp; nghiêm túc triển khai hành động nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục để xây dựng Trung tâm hành chính công của tỉnh nhằm phục vụ tốt nhất đối với các cá nhân và tổ chức, doanh nghiệp, trong đó tập trung vào các chỉ số như: Tiếp cận đất đai; tính năng động; chi phí thời gian; thiết chế pháp lý; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; chi phí gia nhập thị trường; chi phí không chính thứ. Ngoài ra, cần phải có sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; tranh thủ sự ủng hộ, kinh nghiệm của các chuyên gia về năng lực cạnh tranh để phân tích những kết quả đã đạt được và hạn chế cần khắc phục để làm cơ sở triển khai Đề án và Chương trình hành động nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh trong những năm tiếp theo.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì theo dõi, đánh giá và chấm điểm các sở, ngành, UBND các huyện thành thị về việc thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” theo từng quý và 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm