THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Triển khai Chương trình hành động thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội

PhuthoPortal – Ngày 12/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1880/KH-UBND về triển khai Chương trình hành động thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.


Mục tiêu của kế hoạch nhằm thực hiện tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, bảo đảm giữ vững ổn định chính trị - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 17/01/2017 của Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế.

 

Kế hoạch đã đề ra nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong thời gian tới: Tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và nhân dân  về hội nhập kinh tế quốc tế; tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực và nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực thực thi pháp luật; bảo vệ, phát huy và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống vùng Đất Tổ với 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO vinh danh, xây dựng thành phố Việt Trì trở thành Thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam; nâng cao, phát huy hiệu quả công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; kết hợp quốc phòng, an ninh, giải quyết các vấn đề xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường phát triển bền vững với phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm