THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025

PhuthoPortal – Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1056/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển vận tải hành khách bằng taxi trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.


Theo đó, điều chỉnh mục a điểm 3 khoản II Điều 1 Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 04/12/2014, Điều 1 Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/8/2016,    Điều 1 Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh, như sau: Quy mô đoàn phương tiện xe taxi giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2025 là 2.500 xe.      

 

Các nội dung khác của Quy hoạch thực hiện theo Quyết định số 3027/QĐ-UBND ngày 04/12/2014, Quyết định số 1990/QĐ-UBND ngày 15/8/2016,  Quyết định số 2171/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh.

 

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Quy hoạch điều chỉnh theo quy định của nhà nước.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm