THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp theo Luật Hợp tác xã năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”

PhuthoPortal – Ngày 15/5/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1900/KH-UBND về thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, phát triển các hợp tác xã (HTX) nông nghiệp theo Luật HTX năm 2012 góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới”.


Mục đích của kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tầng lớp nhân dân trong việc đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp và thực hiện Luật HTX năm 2012. Góp phần thúc đẩy việc xây dựng, phát triển các HTX nông nghiệp để hỗ trợ phát triển sản xuất, liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị góp phần nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích các tập thể, cá nhân thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao liên quan đến quản lý Nhà nước và hoạt động của các HTX nông nghiệp. Ghi nhận, vinh danh thành tích tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua, đóng góp vào quá trình đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

 

Đối tượng tham gia phong trào thi đua bao gồm UBND các huyện, thành, thị; các HTX nông nghiệp, cán bộ quản lý HTX và thành viên HTX nông nghiệp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác, đổi mới, phát triển các HTX nông nghiệp.

 

Kế hoạch đã đề ra một số nội dung tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại Luật HTX năm 2012 và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về đổi mới, phát triển HTX.

 

Phong trào thi đua được tổ chức thực hiện từ năm 2017-2020; hằng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện; giữa kỳ tổ chức sơ kết và cuối kỳ tổ chức tổng kết.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm