THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử

PhuthoPortal - Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3493/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).


Để triển khai việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT đạt hiệu quả, tăng cường công tác quản lý, chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Cục Thuế tỉnh thực hiện tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế trong hoạt động kinh doanh TMĐT và đăng tải các văn bản hướng dẫn chính sách thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh TMĐT trên trang thông tin điện tử của ngành để người nộp thuế biết và thực hiện; tăng cường các giải pháp trong quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT; tổ chức rà soát, đôn đốc người nộp thuế có hoạt động kinh doanh TMĐT thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định; xây dựng kế hoạch và lựa chọn các trường hợp kinh doanh TMĐT để thanh tra, kiểm tra thuế theo chuyên đề, trong đó lưu ý các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dưới hình thức sàn giao dịch TMĐT.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền sâu rộng để người dân hiểu rõ, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh TMĐT. Phối hợp cung cấp cho cơ quan thuế các đơn vị quản lý trang mạng xã hội, cung cấp danh sách các website, các thông tin của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT trên mạng xã hội, cung cấp thông tin về dịch vụ vận chuyển hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT.

 

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp trên môi trường mạng, phối hợp các cơ quan chức năng xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp trên môi trường mạng, tổ chức thực hiện kiểm tra về nhãn hàng hóa, chất lượng sản phẩm, hàng hóa tham gia giao dịch trên môi trường mạng trong thẩm quyền quản lý và chuyển thông tin các tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT không đăng ký kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế kịp thời xử lý hành vi vi phạm về thuế theo quy định.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp, cung cấp cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong lĩnh vực TMĐT trên địa bàn tỉnh cho cơ quan thuế. Thực hiện cấp và quản lý đăng ký doanh nghiệp trong lĩnh vực TMĐT chặt chẽ, đúng quy định, kiên quyết không cấp phép hoặc gia hạn giấy phép đăng ký kinh doanh đối với những doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước.

 

Công an tỉnh phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi vi phạm pháp luật TMĐT, thanh toán điện tử, giao dịch điện tử và các hành vi vi phạm khác trên môi trường mạng. Phòng ngừa loại tội phạm công nghệ cao. Phối hợp và cung cấp thông tin cho cơ quan thuế khi phát hiện các trường hợp có hoạt động kinh doanh TMĐT chưa kê khai nộp thuế để cơ quan thuế quản lý thu thuế và xử lý truy thu thuế theo quy định.

 

Sở Tài chính tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, chức năng quản lý giá đối với hoạt động kinh doanh TMĐT; chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác quản lý giá; kiểm tra, kiểm soát tình hình giá cả đối với các cơ sở kinh doanh TMĐT; xử lý các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp luật.

 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ ngành thuế trong việc cung cấp thông tin về hoạt động kinh doanh TMĐT. Chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện tốt việc trao đổi thông tin, dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Thông tư liên tịch số 102/2010/TTLT-BTC-NHNN ngày 14/7/2010 của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về việc trao đổi, cung cấp thông tin giữa cơ quan thuế và các tổ chức tín dụng.

 

Các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện, thành, thị chịu trách nhiệm, chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý phối hợp thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực TMĐT trên địa bàn. Cung cấp kịp thời các thông tin của cơ sở kinh doanh TMĐT có liên quan đến lĩnh vực quản lý và cử lực lượng chức năng tham gia phối hợp với các đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh về kiểm tra hoạt động kinh doanh TMĐT khi có yêu cầu. Phối hợp với cơ quan thuế để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh TMĐT trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế.

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm