THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy trong tình hình mới

PhuthoPortal - Ngày 11/8/2017, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 3467/UBND-NC về việc triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 05/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng, chống và cai nghiện ma túy (PC&CNMT) trong tình hình mới.


Để thực hiện tốt công tác PC&CNMT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành thị tập trung thực hiện:

 

Các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2089/KH-UBND ngày 04/6/2015, Quyết định số 3423/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức người dân về công tác PC&CNMT. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy, người tái nghiện, người đang cai nghiện, người đang điều trị Methadone, đối tượng phạm tội về ma túy để có các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác PC&CNMT. Tiến hành rà soát, thống kê, phân loại, quản lý chặt chẽ người sử dụng, người nghiện ma túy, người tái nghiện, người đang cai nghiện, người đang điều trị Methadone, đối tượng phạm tội về ma túy để có các biện pháp, giải pháp cụ thể, phù hợp trong công tác PC&CNMT. Tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma túy, xóa bỏ các tụ điểm về mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tăng cường công tác điều tra, phát hiện, bắt giữ, truy tố và xét xử nghiêm các loại tội phạm về ma túy. Đa dạng hóa các hình thức điều trị, cai nghiện ma túy tại các cơ sở điều trị nghiện ma túy tập trung. Làm tốt công tác dạy nghề, cho vay vốn, tạo việc làm cho người sau cai nghiện ma túy có thu nhập ổn định, tái hòa nhập cộng đồng để giảm nguy cơ tái nghiện. Tạo điều kiện cho người sau cai nghiện, người điều trị Methadone được vay vốn tạo việc làm theo Quyết định 29/2014/QĐ-TTg ngày 26/4/2014 của Thủ tướng chính phủ tại Ngân hàng chính sách xã hội.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm