THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
 
Phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

PhuthoPortal – Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2657/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.


Quy hoạch nhằm mục tiêu đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống bến thủy nội địa hợp lý, đồng bộ, có quy mô phù hợp, tạo kết nối giữa vận tải đường thủy nội địa với các phương thức vận tải khác tạo thành mạng lưới vận tải thông suốt, hiệu quả, thuận tiện và an toàn, đáp ứng nhu cầu vận tải phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Khắc phục những vấn đề không hợp lý còn tồn tại của hệ thống bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hiện nay.

 

Theo đó, quy hoạch bến thủy nội địa đến năm 2020 gồm 143 đoạn vị trí xây dựng bến hàng hóa, cụm bến hàng hóa; 52 bến khách ngang sông; 10 bến hành khách. Đến năm 2030 gồm 163 đoạn vị trí xây dựng bến hàng hóa, cụm bến hàng hóa; bến khách ngang sông, bến hành khách duy trì như giai đoạn đến năm 2020. Khu vực dự kiến bổ sung đầu tư xây dựng cảng đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, gồm các cảng: Dữu Lâu 2, Kim Đức, Chí Đám, Hùng Long 1, Hùng Long 2, Vĩnh Lại.

 

Để thực hiện quy hoạch này, một số giải pháp, chính sách chủ yếu được đưa ra như: Giải pháp, chính sách quản lý quy hoạch; giải pháp, chính sách về vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, nguồn vốn của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư và nguồn vốn xã hội hóa.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Tin mới hơn

 

Các tin khác