Banner Chính quyền điện tử (trong chuyên trang)

Tin tức

Phú Thọ xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố về mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử năm 2017

09/07/2018 18:20:00 CH
PhuthoPortal - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa công bố kết quả đánh giá, xếp hạng ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử Việt Nam của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2017. Đây là năm đầu tiên Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng đánh giá tổng thể mức độ ứng dụng CNTT và phát triển Chính phủ điện tử. Theo đó, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, trong đó có 5/6 hạng mục thành phần tăng so với năm 2016. 

Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại

25/06/2018 08:28:00 SA
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 14/CT-TTg về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước

07/04/2018 19:00:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 5/4, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công nghệ thông tin (CNTT) và triển khai công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh năm 2018. Đồng chí Hà Kế San - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình cấp huyện; các cán bộ chuyên trách CNTT; cán bộ làm công tác biên tập Cổng/Trang TTĐT của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 

Phát triển hạ tầng Thông tin và Truyền thông phục vụ nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh

15/02/2018 13:55:00 CH
PhuthoPortal - Những năm qua, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/1/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều giải pháp từng bước xây dựng, phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu đổi mới phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một số nội dung quan trọng trong Kế hoạch ứng dụng CNTT tỉnh Phú Thọ năm 2018

14/02/2018 08:19:00 SA
PhuthoPortal - Trong thời gian qua, hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) trong các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Hạ tầng CNTT từng bước được hoàn thiện, ứng dụng CNTT được đẩy mạnh. Trình độ CNTT của đội ngũ cán bộ, công chức từng bước được nâng cao, công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng được quan tâm, chú trọng… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động ứng dụng và phát triển CNTT còn gặp khó khăn, hạn chế. Hạ tầng CNTT mới được đầu tư ở mức cơ bản. Các hệ thống thông tin chưa được triển khai đồng bộ, chưa kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu dùng chung chưa được đưa vào khai thác, sử dụng. Kinh phí đầu tư cho ứng dụng CNTT chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.