Banner Chính quyền điện tử (trong chuyên trang)

Tin tức

Quyết liệt triển khai Chính phủ điện tử ở Việt Nam

12/02/2020 09:10:00 SA
Ngày 12/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với Ban chỉ đạo Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương để đánh giá kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025 (Nghị quyết 17). Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: Xây dựng Chính phủ điện tử  là nhiệm vụ quan trọng của cả nước trong giai đoạn hiện nay, cần sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị thì mới thành công.

Trung tâm Báo cáo Quốc gia dự kiến khai trương vào ngày 12/3/2020

07/02/2020 10:34:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 7/2, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và quán triệt một số văn bản quan trọng liên quan đến triển khai chính quyền điện tử. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng chủ trì hội nghị.

Xây dựng Chính quyền điện tử - Góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước

28/01/2020 09:16:00 SA
PhuthoPortal - Xây dựng thành công Chính quyền điện tử được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động cải cách hành chính thời gian tới. Trên nền tảng ứng dụng các thành quả về công nghệ mới, các cơ quan quản lý nhà nước được kỳ vọng sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngành Thông tin và Truyền thông: Nỗ lực đi đầu trong công tác cải cách hành chính

20/01/2020 11:02:00 SA
PhuthoPortal - 100% hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) đều được giải quyết trước và đúng hạn; không có ý kiến phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về công tác giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của Sở xếp thứ 4/19 sở, ban, ngành. Đó là những kết quả nổi bật trong công tác CCHC của Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2019.

Tiến tới đồng bộ, liên thông hệ thống một cửa điện tử đến cấp xã

07/01/2020 09:19:00 SA
PhuthoPortal - Trong quá trình xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh, mục tiêu quan trọng được tỉnh đặt ra là phải nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước đối với doanh nghiệp, người dân. Chính vì vậy, việc tiến tới đồng bộ, liên thông hệ thống một cửa điện tử từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp huyện và xã được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cẩm Khê khai trương Trụ sở tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại

06/01/2020 09:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 6/1, UBND huyện Cẩm Khê tổ chức khai trương Trụ sở tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại. Trụ sở tiếp công dân, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa liên thông hiện đại đi vào hoạt động góp phần tạo bước đột phá trong công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong giải quyết công việc cho tổ chức và công dân.