Văn bản Trung ương
 
Chỉ thị số 21/CT- TTg

Ngày 6/8/2012, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 21/CT-TTg về việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020.


Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

Tài liệu đính kèm  

 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

Thông tin Ban An toàn giao thông tỉnh