Cuộc thi Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới
 
Thông báo nội dung, thể lệ cuộc thi sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới

PhuthoPortal – Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về việc tăng cường công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới;

 

Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương thông báo về nội dung, thể lệ cuộc thi “Sáng tác biểu trưng về Nông thôn mới”, cụ thể như sau:  


I. Mục đích, ý nghĩa

 

- Sáng tác biểu trưng (Logo) về Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm xây dựng hình ảnh nhận dạng, sử dụng trong công tác tuyên truyền, truyền thông thông tin về Chương trình cùng như phong trào cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và các hoạt động khác liên quan đến Chương trình.

 

- Biểu trưng về nông thôn mới được sử dụng rộng rãi thông qua các công cụ truyền thông nhằm giúp nhận dạng và phản ánh kết quả các hoạt động thực hiện xây dựng nông thôn mới, góp phần động viên mạnh mẽ phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới.

 

II. Thời gian, địa điểm

 

- Địa điểm phát động: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

- Thời gian phát động:  tháng 6/2016.

 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ sau khi phát động đến hết ngày 31/7/2016 (tính theo dấu bưu chính).

 

- Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội.

 

- Tác phẩm dự thi ngoài việc gửi qua đường bưu điện (để chấm giải), tác giả có thể gửi qua thư điện tử để kịp thời đăng trên website của cuộc thi tại địa chỉ Email:ntm.htqt@gmail.com

 

- Thông tin liên hệ: Phòng Truyền thông và Hợp tác quốc tế, Vãn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương. ĐT: 04-38438617, Fax: 04-3.7343597, Email: ntm.htqt@gmail.com

 

- Công tác chấm, công bố và trao giải

 

- Hội đồng xét chọn bắt đầu từ 01/8/2016 đến 5/8/2016.

 

- Công bố giải thưởng: dự kiến vào tháng 8 - 9/2016 tại Hà Nội.

 

III. Thành phần tham gia

 

- Là tất cả cảc tác giả chuyên và không chuyên nghiệp trong và ngoài nước, không giới hạn về độ tuổi, nghề nghiệp, dân tộc và tôn giáo đều có quyền gửi tác phẩm tham gia cuộc thi.

 

- Các tác giả phải chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của bản quyền tác giả và tính trung thực của tác phẩm dự thi. Ban tổ chức cuộc thi có quyền hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi giải thưởng đối với tác phẩm vi phạm, đồng thời không chịu trách nhiệm khi có xảy ra tranh chấp quyền tác giả của tác phẩm.

 

- Các thành viên trong Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo, Tổ Thư ký không được tham gia dự thi.

 

IV. Đề tài, thể lệ cuộc thi

 

+ Chủ đề xuyên suốt cuộc thi:

 

- Thông qua hình tượng nghệ thuật, biểu trưng (Logo) về nông thôn mới có tầm khái quát những giá trị tiêu biểu, phản ánh được ý nghĩa quan trọng của Nghị quyết số 26-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương khóa X về vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Phong trào cả nước chung sức xây dựng nôna thôn mới. Theo đó xây dựng nông thôn mới phải là cuộc cách mạng trong nông nghiệp, nguyên tắc “dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiêm tra - dân thụ hưởng” là cốt lõi, cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng lòng xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh, giàu bản sắc tốt đẹp của dân tộc, vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới trên nguyên tắc “Nhân dân làm, Nhà nước ho trợ”. Từ đó có tác dụng thúc đẩy, khích lệ phong trào xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và trên cả nước.

 

+ Yêu cầu đối với tác phẩm:

 

- Gồm các thể loại đồ họa, tranh vẽ bằng tay hoặc kỹ xảo vi tính, có đầu đề và giải thích chi tiết về ý nghĩa của biểu trưng.

 

- Biểu trưng được thể hiện trên giấy trắng, khổ A4 (21cm X 29,7cm), mẫu biểu trưng được vẽ không rộng quá 15cm nhưng không bé hơn 3cm, được đặt giữa khổ giấy, mầu sắc phù hợp (không sử dụng quá 04 màu).

 

- Bố cục của biểu trưng phải hài hòa, có tính mỹ thuật và khái quát cao, rõ nét dễ hiểu, dễ nhận biết và thuận tiện trong việc sử dụng trên mọi chất liệu, trong các ứng dụng, đảm bảo chất lượng nghệ thuật.

 

- Mỗi tác giả được gửi tối đa 5 tác phẩm dự thi.

 

+ Thể lệ:

 

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm được sáng tác trước và tính đến ngày 31/7/2016, chưa đoạt giải trong các cuộc thi nào khác.

 

- Mỗi tác phẩm dự thi phải được gửi với những nội dung sau:

 

- Mẫu tác phẩm.

 

- Bản thuyết minh ý tưởng.

 

- Phiếu phải rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, địa chỉ thư điện tử (nếu có). Lưu ý: không viết tên tác giả trực tiếp lên tác phẩm dự thi.

 

Tất cả bỏ vào phong bì lớn, bên ngoài ghi rõ "Tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) về nông thôn mới". Khuyến khích tác giả gửi thêm qua thư điện tử tại địa chỉ nêu tại Mục II.4.

 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tác phẩm gửi dự thi không đúng quy định, bị thất lạc, hỏng, giảm chất lượng màu sấc trong quá trình tác giả gửi tác phấm tham dự thi.

 

+ Sử dụng tác phẩm:

 

- Cuộc thi sáng tác biểu trưng về nông thôn mới không nhằm mục đích kinh doanh.

 

- Tác phẩm dự thi được Ban Tổ chức lựa chọn để đăng trên website của Chương trình nông thôn mới và một số báo chí đưa tin về cuộc thi và không được trả chi phí nhuận đăng bài. Tác phẩm được chọn làm biểu trưng (Logo) nông thôn mới được đưa vào sử dụng rộng rãi, tác giả được nhận giải thưởng. Bản quyền tác phẩm đoạt giải thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương Chưcmg trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ban Tổ chức không trả lại các tác phấm dự thi cho tác giả.

 

+ Tổ chức và phương pháp chấm giải:

 

- Ban tổ chức: Do Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban là lãnh đạo của VPĐP nông thôn mới Trung ương, Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và PTNT), lãnh đạo Cục vụ một số Bộ ngành khác.

 

- Hội đồng giám khảo: Thành phần là các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực mỹ thuật, cán bộ của Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương, đại diện nhà tài trợ chính (nếu có) do Ban tổ chức lựa chọn và quyết định;

 

- Tổ Thư ký: Gồm một số cán bộ thuộc Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương.

 

- Tiêu chí xét chọn tác phẩm do Hội đồng giám khảo xây dựng, trình Ban Tổ chức quyết định.

 

- Thành viên Hội đồng giám khảo chấm điểm độc lập trên phiếu chấm của Ban tổ chức (thang điểm tối đa là 10,0 điểm, điểm lẻ 0,1 điểm).

 

- Ban Tổ chức xét giải dựa trên kết quả chấm của Hội đồng Giám khảo, tuyển chọn qua 2 vòng sơ khảo, chung khảo và trao giải thưởng.

 

+ Cơ cấu giải thưởng:

 

Căn cứ vào kết quả xét của Hội đồng giám khảo để xét tặng giải thưởng cho mỗi thể loại dự thi như sau:

 

- Giải Nhất: 01 giải, giá trị 15 triệu đồng + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

 

- Giải Khuyến khích: 05 giải, mồi giải giá trị 03 triệu đồng + Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nahiệp và Phát triển nông thôn;

 

- Các giải thưởng của nhà tài trợ (nếu có).

 

Tài liệu đính kèm  

 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm