CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ TÀI KH&CN

Năm 2017
 
Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2017

PhuthoPortal: Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ: Về việc phê duyệt “Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện mới từ kế hoạch năm 2017” và cơ chế điều hành thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2017


Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Quyết định số 2426-UBND

 

Danh mục các nhiệm vụ KHCN


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm