Tin hoạt động
 
Kiến nghị Quốc hội sửa Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 21/5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra về dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2015, Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; dự án Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; dự thảo Luật Mặt trận Tổ quốc (sửa đổi); báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các Đoàn Đại biểu quốc hội về dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi).


Sau hơn 10 năm thi hành, Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 đã phát huy vai trò trong công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mặc dù vậy, thực tiễn thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự 2003 đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập. Do đó, trong lần sửa đổi này sẽ tập trung vào nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; phân định thẩm quyền tư pháp với thẩm quyền hành chính; chế định chứng cứ; các biện pháp cưỡng chế tố tụng; bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội; bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử, nguyên tắc suy đoán vô tội, nguyên tắc hai cấp xét xử; căn cứ kháng nghị giám đốc thẩm, kiểm soát hoạt động tố tụng hình sự.

 

Về Tờ trình dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2016: Thời gian qua, Quốc hội, các cơ quan Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan có nhiều cố gắng trong xây dựng luật pháp lệnh, góp phần nâng cao chất lượng cũng như tiến độ chuẩn bị các dự án. Công tác xây dựng luật có chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế... Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ và các cơ quan hữu quan tiếp tục đề cao trách nhiệm xây dựng luật pháp lệnh, tập trung đầu tư nhân lực, vật lực và các điều kiện khác cho công  tác xây dựng pháp luật để bảo đảm tiến độ, chất lượng của các dự án luật, pháp lệnh.

 

Về Điều 60 của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Báo cáo của Chính phủ nêu rõ: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực thi hành từ năm 2016. Nhưng một bộ phận người lao động có kiến nghị được lựa chọn hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội như quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006. Nguyên nhân được lý giải là do thực tế đời sống người lao động trong các khu công nghiệp còn khó khăn, tiền lương thực tế còn thấp nên người lao động muốn lấy bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải cuộc sống trước mắt chưa nghĩ đến cuộc sống sau này khi về già, nhiều người lao động từ khu vực nông thôn vào làm việc cho các doanh nghiệp nhưng không có ý định gắn bó lâu dài mà làm việc một thời gian để tích lũy tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội để làm vốn về quê làm ăn.

 

Ý kiến của Ủy ban Các vấn đề xã hội cũng cho thấy hằng năm số người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần chiếm tỷ lệ tới 80% tổng số người được giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội. Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 Chính phủ trình Quốc hội đã điều chỉnh chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần với nhiều quyền lợi hơn cho người lao động, đảm bảo mục tiêu mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết rủi ro cho người lao động khi về già nhằm thực hiện quan điểm của Đảng và Hiến pháp năm 2013.

 

Tại phiên làm việc, Quốc hội đã nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra dự án Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Theo đó để kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, thể chế hóa các quy định liên quan đến hoạt động giám sát trong Hiến pháp, Luật Tổ chức Quốc hội, khắc phục những tồn tại trong quá trình thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử thì việc nghiên cứu, sửa đổi bổ sung các quy định về giám sát trong Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân hiện hành để ban hành một đạo luật chung về hoạt động giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân là thực sự cần thiết.

 

Cũng trong sáng ngày 21/5, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)./.

 

Nguyễn Thành Trung


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm