Tin hoạt động
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều ngày 01/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phiên làm việc được truyền hình, phát thanh trực tiếp.


Dương Hoàng Hương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham gia phát biểu tại phiên thảo luận

 

Tham gia phát biểu tại hội trường, đa số các ý kiến của đại biểu nhất trí với các nội dung của dự thảo luật được trình tại kỳ họp này. Dự thảo đã tiếp thu, chỉnh sửa khá nhiều, cả về bố cục và nội dung, thể hiện sự nghiêm túc, tập trung tiếp thu cao độ ý kiến tham gia của các đại biểu Quốc hội. Đồng tình với quan điểm trên, đại biểu Dương Hoàng Hương - Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho rằng: Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thể hiện quan điểm tiếp thu phù hợp về tổ chức chính quyền địa phương ở các cấp hành chính, theo hướng giữ mô hình tổ chức như hiện nay, cấp hành chính nào cũng đều có HĐND và UBND nhưng có sự điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bên trong của chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cho phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị.

 

Một số đại biểu cho rằng, quy định tại nhiều điều khoản trong dự thảo đã có sự kế thừa nhiều nội dung của Luật Tổ chức HĐND và UBND hiện hành, song cũng còn một số quy định tuy vẫn phù hợp thực tiễn nhưng chưa được ghi nhận, kế thừa hợp lý như: Nhiệm kỳ của đại biểu HĐND;tỷ lệ đại biểu có mặt tối thiểu để có thể tiến hành được kỳ họp; cách thức để thành lập Đoàn thư ký kỳ họp…

 

Đối với nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã (bao gồm cả xã, phường, thị trấn), đại biểu Dương Hoàng Hương cho rằng: Dự thảo chưa đề cập đến nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã trong việc quyết định các chỉ tiêu, biện pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hằng năm ở cấp xã; cũng chưa đề cập gì đến nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã trong lĩnh vực văn hóa, xã hội. Cách quy định như vậy chưa đảm bảo tính bao quát, chưa tương xứng với vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND trong các lĩnh vực nói trên vào dự thảo. Bên cạnh đó, một số quy định của dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương chưa có sự đồng bộ, nhất quán với các luật và dự thảo luật khác như Luật Tiếp công dân (quy định về trách nhiệm tiếp công dân của đại biểu HĐND, trách nhiệm bố trí cho đại biểu HĐND tiếp công dân của Thường trực HĐND cùng cấp đã được quy định trong Luật Tiếp công dân…) hay dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND đều quy định 4 nhóm quyền của HĐND trong việc xem xét kết quả giám sát, nhưng có 1 nội dung không đồng bộ với nhau (cụ thể là dự thảo Luật Hoạt động giám sát quy định về quyền quyết định giải tán HĐND cấp dưới trực tiếp trong trường hợp căn cứ kết quả giám sát cho thấy HĐND đó làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân; nhưng dự thảo luật này không đề cập đến quyền đó như là kết quả hậu giám sát). Do đó đại biểu đề nghị cần có sự rà soát, điều chỉnh để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của cả hệ thống pháp luật.

 

Khổng Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm