Tin hoạt động
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia phát biểu tại hội trường về xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình kỳ họp, chiều ngày 5/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội thảo luận tại hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2011 – 2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2016 – 2020.


Đại biểu Dương Hoàng Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia phát biểu tại hội trường

 

Tham gia phát biểu tại hội trường, đại biểu Dương Hoàng Hương - Tỉnh uỷ viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thống nhất với đánh giá của Chính phủ về kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2011 - 2015. Trong 5 năm qua, việc thực hiện các chương trình đã đem lại nhiều kết quả thiết thực và đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước cũng như của từng địa phương. Tuy nhiên, việc xác định một số mục tiêu định lượng chưa thực sự khả thi, trong khi nguồn lực đầu tư còn hạn hẹp; một số văn bản hướng dẫn thực hiện chậm được ban hành hoặc sửa đổi, còn có sự chồng chéo, trùng lặp về mục tiêu, nội dung, chưa gắn với điều kiện tham gia của đối tượng thụ hưởng chính sách nên vẫn tồn tại một bộ phận cán bộ và đối tượng thụ hưởng còn tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào chính sách, có tư tưởng muốn níu kéo và không chịu nhiều áp lực để nỗ lực phấn đấu thoát khỏi diện thụ hưởng; công tác quản lý nhà nước phối hợp trách nhiệm giữa các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện các chương trình còn phân tán, thiếu liên kết chặt chẽ…

 

Về định hướng chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, đồng nhất quan điểm đề xuất của Chính phủ với Quốc hội về việc tổ chức lại chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng thu gọn đầu mối, chỉ để lại hai chương trình là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Đại biểu đề nghị Chính phủ cần tiếp tục rà soát đối với 21 chương trình mục tiêu được ban hành theo Nghị quyết số 1023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong đó bao gồm 37 dự án thành phần, dự kiến chuyển từ 14 chương trình mục tiêu quốc gia sang để mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, phạm vi đầu tư của các chương trình này không trùng lặp, chồng chéo với nhiệm vụ, nội dung, phạm vi đầu tư của 2 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

 

Về nguồn lực thực hiện các chương trình, đại biểu đề nghị Chính phủ vẫn tiếp tục cân đối, tìm mọi biện pháp huy động các nguồn lực trong quá trình điều hành ngân sách hằng năm, như: Thúc đẩy tăng thu như tiết kiệm và cắt giảm các khoản chi có thể tiết kiệm được, hoặc trong phần vượt thu cuối mỗi năm thì dành nguồn thỏa đáng cho nội dung này để bổ sung nguồn vốn, nhằm hỗ trợ tối đa cho thực hiện các chương trình…

 

Về hệ thống các giải pháp và tổ chức thực hiện, tán thành các nhóm giải pháp thể hiện trong báo cáo của Chính phủ, đại biểu đề nghị tập trung xác định cụ thể hơn các giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các chương trình ở giai đoạn 2011 - 2015; đảm bảo chất lượng, sự kịp thời và tính khả thi của các chính sách, thiết kế chính sách cần theo hướng gắn trách nhiệm, điều kiện tham gia của đối tượng thụ hưởng để tránh tình trạng ỷ lại, lạm dụng chính sách; đảm bảo sự rõ ràng, rành mạch trong phân công trách nhiệm; tăng cường phân cấp mạnh hơn nữa để tạo sự chủ động hơn cho các địa phương, các cơ sở, nhất là cơ sở cấp trực tiếp thụ hưởng chính sách; có chính sách và cơ chế mạnh mẽ hơn về đất đai, khuyến khích dồn đổi, tích tụ ruộng đất; có cơ chế mạnh mẽ hơn trong các chính sách về giải phóng mặt bằng, ưu đãi thuế, cải cách thủ tục hành chính để tạo đột phá trong thu hút đầu tư, trong huy động các nguồn lực ngoài ngân sách cho các chương trình, nhất là chương trình xây dựng nông thôn mới, có như vậy mới có thể đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực, đảm bảo tính khả thi của các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.

 

Khổng Thuỷ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm