Tin hoạt động
 
Đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia thảo luận tại tổ về Luật Báo chí (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin

PhuthoPortal - Chiều ngày 14/11, Quốc hội làm việc tại tổ thảo luận vào dự án Luật Báo chí (sửa đổi) và Luật Tiếp cận thông tin. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các Đoàn ĐBQH tỉnh: Hải Phòng, Bình Phước, Cà Mau tham gia phiên thảo luận.


Đối với Luật Báo chí (sửa đổi) quy định tổ chức và hoạt động báo chí; quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia và liên quan đến hoạt động báo chí; quản lý nhà nước về báo chí. Thảo luận tại tổ các đại biểu đều nhận định: Luật Báo chí sau 16 năm thi hành đã bộc lộ nhiều bất cập và không còn phù hợp với thực tiễn. Đặc biệt là sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, cùng sự phổ biến của mạng xã hội làm cho hoạt động báo chí thay đổi cả về phương thức làm báo, hình thức chuyển tải nội dung thông tin và cách thức tiếp cận thông tin của người dân. Việc sửa đổi Luật Báo chí lần này nhằm cụ thể hóa tinh thần và nội dung của Hiến pháp 2013 về quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận trên báo chí; khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật; tạo lập khung pháp lý phù hợp để sắp xếp, tổ chức lại hệ thống báo chí, tạo điều kiện cho báo chí phát triển lành mạnh, hiệu quả và đúng định hướng.

 

Về mô hình hoạt động và kinh tế của cơ quan báo chí,dự thảo Luật quy định mô hình hoạt động của cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp có thu. Thực tế hiện nay các cơ quan báo chí hoạt động chủ yếu theo ba loại hình: Một số cơ quan báo chí của các cơ quan đảng và nhà nước được ngân sách nhà nước bao cấp về trụ sở, phương tiện làm việc và toàn bộ hoặc một phần kinh phí, hoạt động. Một số cơ quan báo chí của các cơ quan đảng và nhà nước; các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội được cơ quan chủ quản bao cấp một phần về trụ sở, phương tiện làm việc khi thành lập; hoạt động theo nguyên tắc tự cân đối thu chi. Một số cơ quan báo chí tự chủ hoàn toàn về tài chính, thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước như các doanh nghiệp thuộc khối văn hóa. Thực tiễn đó cho thấy hiện còn quá nhiều cơ quan báo chí do các cơ quan nhà nước thành lập và bao cấp kinh phí hoạt động, làm tăng gánh nặng cho ngân sách nhà nước. Do vậy, các đại biểu đề nghị Luật cần quy định theo hướng sắp xếp, tổ chức lại hệ thống các cơ quan báo chí, đặc biệt là các cơ quan báo chí của cơ quan, tổ chức hưởng ngân sách nhà nước nhằm nâng cao chất lượng báo chí và giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước; đồng thời phân loại các cơ quan báo chí và quy định mô hình hoạt động của cơ quan báo chí phù hợp với thực tiễn, làm cơ sở để Chính phủ xây dựng quy hoạch báo chí và có cơ chế tài chính tương ứng với từng loại hình cơ quan báo chí.

 

Về hiệu lực của giấy phép, dự thảo Luật quy định “Giấy phép hoạt động báo chí có thời hạn 10 năm kể từ ngày được cấp phép”. Đại biểu Nguyễn Xuân Thuỷ đề nghị không nên quy định thời hạn cấp phép hoạt động báo chí. Quy định này sẽ hạn chế thời hạn hoạt động của cơ quan báo chí và phát sinh thủ tục khi cấp phép lại; chỉ quy định những trường hợp bị tước giấy phép hoạt động báo chí.

 

Về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí, dự thảo Luật quy định 12 nội dung (loại thông tin) và 10 hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí. Các đại biểu nhận thấy, các văn bản quy phạm pháp luật thường chỉ quy định các hành vi bị cấm, chứ không quy định nội dung bị cấm. Mặt khác, xem xét kĩ các quy định về những nội dung và hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí thì toàn bộ những nội dung này thực ra đều là “hành vi”. Để thể hiện đúng tinh thần, lời văn của Hiến pháp về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí của công dân và đảm bảo sự thống nhất của hệ thống pháp luật, Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo sửa tên gọi điều luật này thành “Hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí” và sắp xếp lại các hành vi bị cấm, trong đó có hành vi thông tin, công bố, đăng tải,... cho phù hợp.

 

Về họp báo,dự thảo Luật quy định “Cơ quan, tổ chức, công dân muốn họp báo phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí trước 24 giờ của ngày làm việc và phải được sự chấp thuận bằng văn bản”. Các đại biểu trong tổ cho rằng, việc quy định khi họp báo phải thông báo trước 24 giờ trước khi họp báo là không phù hợp vì trong cuộc sống luôn có những sự kiện đột xuất, bất thường xảy ra như thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, tai nạn,… cần họp báo để kịp thời cung cấp thông tin cho công chúng. Ngoài việc thông báo trước 24 giờ, dự thảo Luật còn quy định chỉ được tổ chức họp báo khi được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan quản lý nhà nước là hạn chế quyền tự do báo chí của cơ quan, tổ chức và công dân. Đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước như Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban nhân dân các cấp… phải định kỳ tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí và công luận; mỗi lần họp báo phải làm thủ tục thông báo và chờ được chấp thuận, làm tăng thủ tục hành chính không cần thiết. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định lại điều này cho phù hợp thực tiễn.

 

Về bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập,dự thảo Luật quy định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập phải có ý kiến bằng văn bản của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đại biểu Nguyễn Xuân Thuỷ: Tiêu chí để bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó tổng biên tập đã được quy định khá chi tiết và cụ thể tại dự thảo Luật, việc bổ sung quy định như trên sẽ gây khó khăn cho cơ quan báo chí và đây là thủ tục không cần thiết. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét lại quy định này cho phù hợp.

 

Đối với Luật Tiếp cận thông tin:Luật quy định về quyền tiếp cận thông tin của công dân; nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin; nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân và quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

 

Về nguyên tắc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin, dự thảo Luật quy định “Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để người khuyết tật, người sống ở miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thực hiện quyền tiếp cận thông tin”.Đại biểu Nguyễn Thuý Anh đề nghị bổ sung thêm các đối tượng yếu thế khác (phụ nữ nghèo, người dân tộc thiểu số...) nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng này.

 

Về từ chối cung cấp thông tin, đại biểu Nguyễn Thuý Anh đề nghị Ban soạn thảo cần có quy định cụ thể hơn đối với trường hợp “Thông tin mà việc cung cấp có thể gây tổn hại nghiêm trọng đến hiệu quả hoạch định hoặc thực hiện chính sách về tài chính, tiền tệ, kinh tế” nhằm dễ thực thi trong thực tiễn.

 

Khổng Thuỷ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm