Tin hoạt động
 
Thảo luận tại Tổ về dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ hai, sáng ngày 9/11, Quốc hội làm việc tại Tổ thảo luận vào dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật Quy hoạch. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các Đoàn ĐBQH các tỉnh: Tuyên Quang, Bạc Liêu và Long An cùng tham gia thảo luận.


 

Đối với dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) quy định các nguyên tắc, nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; quản lý nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nguồn vốn, cơ chế phối hợp, giám sát và đánh giá hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Về đối tượng áp dụng (Điều 2): Qua thảo luận, đa số ý kiến cho rằng, đối tượng áp dụng như quy định của dự thảo Luật là quá rộng (khoảng 520.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa). Thực tiễn thi hành Luật Hợp tác xã (sửa đổi) năm 2012, đã có nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã nhưng đến nay các chính sách này vẫn chưa phát huy được hiệu quả. Vì vậy, các ý kiến cho rằng, nếu quy định hỗ trợ cả hộ kinh doanh thì không khả thi. Ngoài những hỗ trợ cơ bản cho tất cả các DNVVN, với Chương trình hỗ trợ trọng tâm, các ý kiến này đề nghị Ban soạn thảo rà soát kỹ đối tượng áp dụng, không hỗ trợ chung chung mà cần ưu tiên tập trung hỗ trợ cho các doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp khoa học công nghệ, doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng cho nền kinh tế.

 

Về nguyên tắc hỗ trợ DNVVN (Điều 5): Đa số các ý kiến đồng tình với quan điểm chuyển phương thức hỗ trợ từ hỗ trợ trực tiếp cho các DNVVN sang chủ yếu hỗ trợ gián tiếp thông qua các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ để không làm méo mó thị trường và tránh vi phạm cam kết quốc tế. Tuy nhiên, đề nghị Ban soạn thảo cần quy định rõ nội dung thiết yếu thuộc phạm vi, trách nhiệm Nhà nước phải hỗ trợ trực tiếp để đối tượng DNVVN được thụ hưởng các chính sách của Nhà nước.

 

Về hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng(Điều 9): Một số ý kiến cho rằng, việc quy định về hỗ trợ tiếp cận tín dụng từ các ngân hàng và các quỹ như dự thảo Luật còn chung chung, không khuyến khích được các ngân hàng thương mại và quỹ cho DNVVN vay vốn; chưa có cơ chế mạnh mẽ để DNVVN tiếp cận được nguồn vốn tín dụng dễ dàng hơn đồng thời vẫn phải bảo đảm hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại và các quỹ đạt hiệu quả. Đồng tình với nhận định này, đại biểu Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cho rằng, việc tiếp cận nguồn tín dụng còn có nhiều rào cản và hiện Chính phủ chưa có nguồn lực để cấp bù lãi suất. Thực tế cho thấy, việc Chính phủ sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện cấp bù lãi suất đã có quy định nhưng Chính phủ cũng chưa bố trí được nguồn cấp bù lãi suất hơn 30 nghìn tỷ đồng cho Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng phát triển Việt Nam đã triển khai trong thời gian qua.

 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ DNVVN (Điều 37): Dự thảo Luật mới chỉ quy định chung về vấn đề hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và dẫn chiếu thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn, như vậy việc hỗ trợ sẽ phụ thuộc vào tình hình cân đối ngân sách nhà nước hằng năm, chưa tạo ra tính định hướng, ổn định trong trung và dài hạn; việc huy động nguồn vốn xã hội cũng chỉ mang khuyến khích nên tính khả thi chưa rõ ràng. Hỗ trợ DNVVN là một vấn đề lớn, cấp thiết và lâu dài, thiếu nguồn lực khó có thể thực hiện được. Đại biểu Bùi Minh Châu nhận định, hiện chưa rõ lấy nguồn vốn ở đâu để làm quỹ hỗ trợ cho doanh nghiệp; một số cơ chế liên quan đến giảm thu không xác định được. Theo đại biểu, chính sách phải có cơ chế để doanh nghiệp phát triển hoạt động, với quy định như dự luật sẽ thiếu tính thực tiễn và vô hình chung tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

 

Đối với dự án Luật Quy hoạch: Luật quy hoạch quy định về hoạt động quy hoạch gồm: Lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và thực hiện các loại quy hoạch; quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động quy hoạch.

 

Theo gợi ý của Tổng thư ký Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tập trung thảo luận một số vấn đề như: Sự cần thiết ban hành và phạm vi điều chỉnh của dự án Luật; nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch; hệ thống quy hoạch (quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch ngành quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh); mối quan hệ giữa các loại quy hoạch. Qua thảo luận, Các ý kiến đều nhất trí rằng dự thảo Luật còn nhiều nội dung giao Chính phủ, các Bộ trưởng ban hành văn bản quy định chi tiết(như tại khoản 3 Điều 7, khoản 2 Điều 12, khoản 5 Điều 19, khoản 2 Điều 22, khoản 4 Điều 23, khoản 5 Điều 47, khoản 3 Điều 54, khoản 5 Điều 66) khiến cho dự thảo Luật chỉ mang tính chất quy định khung. Do đó, đề nghị Ban soạn thảo cần cụ thể hóa ngay trong dự thảo Luật để bảo đảm tính hiệu quả, khả thi của Luật theo tinh thần của Hiến pháp.

 

Khổng Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm