Tin hoạt động
 
ĐBQH tỉnh tham gia thảo luận tại hội trường về Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Hai, chiều ngày 10/11 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận.


ĐBQH tỉnh Phú Thọ Hoàng Quang Hàm tham gia thảo luận tại hội trường

 

Theo đánh giá của Ngân hàng thế giới, tài sản công của Việt Nam bằng khoảng 6 lần GDP, chỉ tính riêng tài sản của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp vốn nhà nước từ 50% trở lên giá trị khoảng 5,4 triệu tỷ, gấp 1,2 lần GDP. Nên khai thác hiệu quả tài sản công là yếu tố rất quan trọng tạo ra của cải, tạo nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, các đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sửa đổi luật là hết sức cần thiết.

 

Đồng tình với nhận định trên, đại biểu Hoàng Quang Hàm – Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh Phú Thọ thống nhất rất cao với quyết tâm của Ban soạn thảo để đưa vào luật hầu hết các tài sản mà theo Điều 53 Hiến pháp năm 2013 quy định là tài sản công. Đặc biệt tán đồng với việc đổi tên luật thành Luật Quản lý tài sản công và hướng đi của luật không chỉ nhằm quản lý chặt chẽ tài sản công mà còn đảm bảo sử dụng hiệu quả tài sản, phục vụ mục đích cơ cấu lại ngân sách và tạo nguồn lực cơ cấu lại nền kinh tế. Để đảm bảo hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công và đảm bảo lợi ích của nhà nước khi tài sản được sử dụng để kinh doanh, đại biểu Hoàng Quang Hàm đề nghị:

 

Về phân loại tài sản công, do phạm vi tài sản công rộng, tính chất đa dạng, mục đích sử dụng khác nhau nên cần đưa vào Luật nhiều cách phân loại để áp dụng quản lý tài sản công cho từng trường hợp cụ thể. Hướng tới mục tiêu hiệu quả, tuân thủ pháp luật và đảm bảo lợi ích của nhà nước, đại biểu đề xuất ba cách phân loại như sau: Thứ nhất, phân loại theo chủ thể quản lý để gắn rõ trách nhiệm quản lý với chủ thể quản lý, theo đó phân ra thành tài sản do các cơ quan nhà nước quản lý, sử dụng; tài sản do các đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng. Thứ hai, phân loại theo mục đích sử dụng để áp dụng khai thác tài sản hiệu quả nhất. Theo đó, chia thành tài sản phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước; tài sản phục vụ mục đích kinh doanh; tài sản vừa phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước vừa tận dụng để kinh doanh. Thứ ba, phân loại theo mức độ đáp ứng yêu cầu hạch toán ghi chép để phục vụ quản lý, sử dụng, khai thác tài sản và lập báo cáo tờ trình nhà nước tới đây theo Luật Kế toán, chia thành: tài sản kế toán được là tài sản có thể kiểm đếm, xác định số lượng và giá trị; tài sản không kế toán được mà chỉ thống kê được nghĩa là xác định được số lượng nhưng không xác định được giá trị như mỏ, đất v.v...; tài sản không kế toán, không thống kê được, tài sản không xác định được số lượng, giá trị như tài nguyên nước cần ghi chép để theo dõi không phản ánh số lượng giá trị.

 

Về nguyên tắc quản lý tài sản công, đại biểu Hoàng Quang Hàm đề nghị bổ sung thêm hai nguyên tắc: Một, sử dụng tài sản nhà nước để tham gia kinh doanh phải đảm bảo lợi ích của nhà nước, trong đó đặc biệt lưu ý tài sản công của các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp sử dụng để kinh doanh. Theo quy định hiện nay, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng toàn bộ khấu hao và lợi nhuận sau thuế. Định hướng hiện nay mới tính đến giao tài sản, giao tự chủ để giảm chi ngân sách. Vì vậy, đại biểu đề nghị luật cần quy định trường hợp sử dụng tài sản công cho mục đích kinh doanh phải đảm bảo lợi ích nhà nước làm tăng thu để cơ cấu lại ngân sách, tạo nguồn lực để cơ cấu lại nền kinh tế và cần cụ thể hóa trong luật nguyên tắc này. Hai, về nguyên tắc sử dụng khai thác tài sản công, hiện nay thể hiện trong Điểm 3, Điều 6 của dự Luật đang mâu thuẫn do chưa tách riêng nguyên tắc cho tài sản phục vụ hoạt động quản lý của nhà nước và tài sản sử dụng để kinh doanh. Vì vậy, phải phân biệt rõ nguyên tắc sử dụng khai thác hai loại tài sản này. Theo đó, cả hai loại tài sản có chung một số nguyên tắc như mục đích tiết kiệm hiệu quả bảo vệ môi trường... những tài sản phục vụ cho hoạt động quản lý còn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn định mức, còn tài sản phục vụ kinh doanh phải tuân theo cơ chế thị trường, dự thảo cần phải rà soát lại các điều khoản để đảm bảo thống nhất nguyên tắc này xuyên suốt trong luật.

 

Về tài sản của Đảng Cộng sản Việt Nam, đại biểu Hoàng Quang Hàm cho biết: Tài sản của Đảng được hình thành từ hai nguồn, từ đảng phí, tài chính đảng và do nhà nước cấp hoặc đầu tư, theo Khoản 2, Điều 46 Điều lệ Đảng quy định: "Ban Chấp hành Trung ương quy định thống nhất nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng". Vì vậy, để đảm bảo tuân thủ điều lệ Đảng, trước khi hoàn thiện dự thảo luật trình Quốc hội ở kỳ họp sau, Chính phủ cần xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương về nguyên tắc, chế độ quản lý tài sản của Đảng để thể hiện phù hợp trong luật. Nhiều ý kiến băn khoăn, lo lắng về việc quản lý tài sản của Đảng không tuân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, nhưng cá nhân có niềm tin sâu sắc Ban Chấp hành Trung ương sẽ thống nhất quản lý tài sản của Đảng dựa trên nền tảng Hiến pháp và pháp luật.

 

Khổng Thủy


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm