Links Manager

Mời họp hội nghị tổng kết Bầu cử Đại biểu Quốc Hội khoá XII

(13/06/2007)

PhuThoPortal - Ngày 8/6/2007 Uỷ ban Bầu cử Đại biểu quốc hội khoá XII tỉnh Phú Thọ đã có công văn số 03/CV-UBBC Mời họp Hội nghị tổng kết bầu cử Đại biểu Quốc Hội khoá XII.


Tin đã đưa ngày Tới