Hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh
 
Hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

PhuthoPortal - Sáng ngày 26/10/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tham gia thảo luận ở tổ về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2014; sơ kết 3 năm Chương trình mục tiêu quốc gia 2011 – 2013 và phương án phát hành bổ sung và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định.


Tại buổi thảo luận, các đại biểu Quốc hội đánh giá: Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn do bất ổn của kinh tế thế giới, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp, ngừng sản xuất hoặc giải thể… Để giải quyết những khó khăn trên, cần thiết phải huy động được nguồn lực lớn của toàn xã hội, cùng với những giải pháp thu, chi ngân sách Nhà nước hiệu quả của Chính phủ để thực hiện thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong giai đoạn 2011 – 2015.

Về thực hiện ngân sách nhà nước năm 2013, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2014. Năm 2013, thu cân đối NSNN ước đạt 752.370 tỷ đồng, giảm 63.630 tỷ đồng so với dự toán, do vậy các đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ báo cáo làm rõ nguyên nhân, cơ cấu số liệu hụt thu trong mối quan hệ giữ hụt thu với mức tăng trưởng kinh tế. Về chi ngân sách, các đại biểu cho rằng việc phân bổ, bố trí vốn xây dựng cơ bản chưa khắc phục được tình trạng đầu tư dàn trải, do vậy, đại biểu Nguyễn Kim Khoa, tỉnh Phú Thọ đề nghị Chính phủ có biện pháp đẩy mạnh việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong bối cảnh thu ngân sách Nhà nước còn gặp khó khăn, đồng thời cần quy định cụ thể những mục không được vượt chi. Mặt khác, Chính phủ cần quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc chi ngoài ngân sách và có báo cáo giải trình việc thực hiện chi quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách trước Quốc hội.

Về phát hành bổ sung và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016, đa số các đại biểu nhất trí với sự cần thiết phát hành bổ sung vốn trái phiều Chính phủ trước nhu cầu phát triển và thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng cần tạo ra đột phá trong đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, trong khi vốn ngân sách nhà nước tập trung hàng năm không thể bố trí đủ vốn đầu tư. Đồng thời để hoàn thành một số dự án lớn, trọng điểm quốc gia và các dự án dở dang, thiếu vốn đã được phê duyệt; tăng cường khả năng giải ngân nguồn vốn vay ODA và xây dựng nông thôn mới. Các ý kiến cũng đồng ý với đề nghị của Chính phủ phát hành bổ sung 170.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 – 2016 do với mức bổ sung trên thì nợ công của Chính phủ vẫn nằm trong giới hạn cho phép (dưới 65% GDP). Tuy nhiên, một số đại biểu Quốc hội đề nghị Chính phủ cần báo cáo Quốc hội các danh mục cụ thể từng dự án được sử dụng nguồn bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ, đồng thời giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định danh mục và mức vốn bố trí cụ thể cho các dự án. Đại biểu Chương Văn Vở, tỉnh Đồng Nai, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tập trung vốn trái phiểu chính phủ ưu tiên hoàn thành các công trình đã được Chính phủ phê duyệt đang thực hiện dở dang để tránh lãng phí trong đầu tư. Đại biểu Dương Trung Quốc, đề nghị Chính phủ có giải trình, tổng kết việc thực hiện để đánh giá kết quả đạt được, tạo sự đồng thuận của người dân tin, ủng hộ Chính phủ phát hành vốn trái phiếu chính phủ.

Về việc sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 2011 – 2013, các đại biểu nhất trí với phương án giảm chi của Chính phủ và đề nghị đảm bảo nguyên tắc phân bổ kinh phí tâp trung, có trọng tâm, trọng điểm, với yêu cầu giữ danh mục 16 chương trình mục tiêu quốc gia nhưng thu gọn mục tiêu, giảm chi sự nghiệp. Đại biểu Dương Hoàng Hương, tỉnh Phú Thọ đề nghị ưu tiên cho các lĩnh vực trong tâm như: xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, lao động và việc làm, một số chương trình có cam kết quốc tế như chương trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Nguyễn Thành Trung


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm