Hoạt động Đoàn ĐBQH tỉnh
 
Hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

PhuthoPortal - Ngày 29/10, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII làm việc tại tổ để thảo luận các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; công tác thi hành án; kết quả thực hiện Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội và công tác phòng, chống tham nhũng năm 2013. Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng các đoàn đại biểu tỉnh Đồng Nai, Bình Định thảo luận tại tổ ĐBQH số 9.


Theo ý kiến của một số ĐBQH, năm 2013 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp. Chính phủ, Viện KSNDTC, Tòa án NDTC đã nỗ lực khắc phục khó khăn, triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo nhiều chuyển biến rõ rệt trong công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác điều tra truy tố, xét xử, thi hành án; về cơ bản đã hoàn thành được chỉ tiêu của Nghị quyết số 37, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ về công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm mới chủ yếu đề cập đến lĩnh vực an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội thuộc trách nhiệm của ngành Công an và việc xử lý thuộc thẩm quyền của một số ngành thanh tra về xây dựng, giao thông, quản lý thị trường…; chưa báo cáo về xử lý vi phạm hành chính của một số ngành, lĩnh vực khác và của các địa phương. Đối với báo cáo của Viện trưởng VKSNDTC, nội dung phân tích đánh giá chưa toàn diện, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, chưa nêu những nguyên nhân để phát sinh tội phạm. Đối với báo cáo của Chánh án TANDTC chưa phân tích được nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng trực tiếp đến công tác của TAND các cấp mà trọng tâm là công tác xét xử các loại án, tình hình hoạt động, chất lượng đội ngũ hội thẩm nhân dân… Bên cạnh đó cũng có nhiều vấn đề chưa được các ngành chức năng xem xét, đánh giá như: tình hình nhập lậu rác thải từ nước ngoài về Việt Nam chưa được kịp thời ngăn chăn gây ô nhiễm môi trường; tình hình xả chất thải, rác thải của các công ty ra môi trường chưa được các cơ quan chức kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý kịp thời; người dân tố giác tội phạm nhưng cơ quan chức năng không can thiệp xử lý dẫn đến hậu quả nghiêm trọng…

Công tác phòng chống tham nhũng 2013 đã được Đảng, nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tình hình tham nhũng có chiều hướng giảm đáng kể; công tác tuyên truyền, phổ biến được quan tâm chú trọng. Chính phủ đã có nhiều giải pháp để ngăn chặn tình trạng tham nhũng như: tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; rà soát công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ công chức, viên chức; đưa ra xét xử nhiều vụ vụ việc tham nhũng nổi cộm… Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện thể chế chưa kịp thời; các văn bản được ban hành đôi lúc còn chồng chéo, gây khó khăn cho quá trình thực hiện, nhất là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát với thực tế; việc phòng ngừa tham nhũng chưa có giải pháp cụ thể, vẫn còn tình trạng nhũng nhiễu, gây khó khăn cho các doanh nghiệp; vấn đề trốn thuế, gian lận thương mại, việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu chưa quan tâm đúng mức…

Đại biểu Lê Thị Yến, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cho rằng: Năm 2013, công tác phòng chống tham nhũng đã thu được nhiều kết quả quan trọng với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chuyên ngành. Tuy nhiên, tính chất và quy mô của loại tội phạm về tham nhũng ngày càng tinh vi, gây mất lòng tin và bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, đại biểu Lê Thị Yến đề nghị Quốc hội cần xem xét ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác phòng chống tham nhũng trong năm 2014; Chính phủ cần tiếp tục chỉ đạo nâng cao vai trò của các cơ quan quản lý nhà nước, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và thanh tra nội bộ.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã tham gia nhiều nội dung liên quan đến các văn bản hướng dẫn luật còn chưa ban hành kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác xét xử án, án tồn động còn nhiều; vấn đề nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ tư pháp; đánh giá công khai thực trạng loại tội phạp tham nhũng để từ đó xây dựng các giải pháp cụ thể. Các ý kiến thảo luận đã được chủ tọa tiếp thu, tổng hợp để báo cáo Quốc hội.

Khổng Thuỷ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm