Links Manager

Bộ NN&PTNN trả lời ý kiến của cử tri đề nghị Chính phủ tăng cường thanh, kiểm tra việc thực thi các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn

(20/02/2017)


Bộ Y tế trả lời cử tri về việc đề nghị Nhà nước tăng mức đầu tư cho các hoạt động của chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình tại các tỉnh miền núi, các tỉnh chưa cân đối được ngân sách


Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm giúp đỡ tỉnh đầu tư dự án “Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh và các vùng phụ cận” bằng nguồn vốn ODA


Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời về việc đề nghị Chính phủ quan tâm, bố trí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2013-2015 để đầu tư dự án xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ


Bộ VHTT&DL trả lời về việc đề nghị cho lập Dự án "Xây dựng thành phố Việt Trì trở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc Việt Nam"


Tin đã đưa ngày Tới