Tin tức hoạt động
 
Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ thảo luận ở tổ về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

PhuthoPortal - Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, sáng ngày 23/10/2013, Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ cùng với Đoàn ĐBQH các tỉnh: Đồng Nai, Bình Định thảo luận ở tổ tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và dự thảo Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp năm 1992.


Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII trên cơ sở chỉnh lý, tiếp thu ý kiến của nhân dân và tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa sau khi tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, các cơ quan ở Trung ương, địa phương và nhân dân cả nước. Đến nay, Dự thảo gồm 11 chương, 120 điều (giảm 4 điều so với Dự thảo trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5) tiếp tục được đưa xem xét, thông qua tại kỳ họp thư 6 này. Tại buổi thảo luận ở tổ, đã có 13 ý kiến phát biểu tập trung chủ yếu vào những vấn đề còn có ý kiến khác nhau do Đoàn thư ký kỳ họp gợi ý:

Về chế độ chính trị, các đại biểu nhất trí cao với tên nước là: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để thể hiện nhất quán mục tiêu, con đường mà Đảng và nhân dân ta lựa chọn là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Nhất trí với việc quy định về Công đoàn tại Điều 10 của dự thảo để khẳng định vị trí, vai trò to lớn của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn trong lịch sử cũng như trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên, đại biểu Đặng Ngọc Tùng, tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung thêm chức năng cho tổ chức Công đoàn tham gia trong các cuộc kiểm tra hoạt động của cơ quan nhà nước, doanh nghiệp để có tiếng nói đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Các đại biểu thống nhất về vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta, do vậy cần hiến định vai trò của nền kinh tế nhà nước trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 để thể hiện hạ tầng kinh tế của chế độ xã hội chủ nghĩa và vai trò trong định hướng, điều tiết nền kinh tế thị trường ở nước ta.

Về thu hồi đất (khoản 3 Điều 54), có đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc về quy định thu hồi đất thực hiện “các dự án phát triển kinh tế - xã hội”, tuy nhiên đa số các đại biểu nhất trí với quy định cần thiết phải thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội để tạo điều kiện linh hoạt cho việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước ta hiện nay, nhưng đề nghị cần có quy định chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và có bồi thường.

Về thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Hội đồng nhân dân, đa số các ý kiến nhất trí về việc giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội trách nhiệm giám sát và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nhân dân trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp. Đại biểu Dương Hoàng Hương, tỉnh Phú Thọ đề nghị cần làm rõ nội hàm giữa các quy định về thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ đối với hoạt động của Hội đồng nhân dân, để tránh chồng chéo. Đồng thời đại biểu đề nghị không nên dùng từ “ổn định” trong việc đảm bảo giá trị đồng tiền Việt Nam, vì với quy định này không phù hợp cho phát triển kinh tế thị trường ở nước ta và gây khó cho Chính phủ trong điều chỉnh tăng, giảm giá trị đồng Việt Nam đảm bảo có lợi cho nền kinh tế đất nước.

Về chính quyền địa phương, các đại biểu nhất trí với quan điểm đổi mới tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phân biệt tổ chức chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn, tổ chức chính quyền phù hợp với các địa phương có tính đặc thù như đặc khu kinh tế, hải đảo tại Điều 111, Dự thảo sửa đổi Hiến pháp, tuy nhiên có ý kiến đề nghị cần hiến định cụ thể về tổ chức của chính quyền địa phương tại điều này, tránh quy định ở tầm luật định.

Hiện nay tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra khá phổ biến ở nhiều địa phương trong cả nước, dẫn đến biến đổi khí hậu, vì vậy, đại biểu Dương Trung Quốc, tỉnh Đồng Nai đề nghị bổ sung vào trong Hiến pháp về khái niệm bảo vệ biến đổi khí hậu vào Điều 50, vì trong thời gian tới, nước ta sẽ phải tập trung nhiều nguồn lực vào ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các đại biểu Quốc hội còn tập trung phát biểu vào nhiều nội dung quan trọng trong Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 như: vấn đề thành lập Hội đồng bảo hiến; chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân; thời điểm có hiệu lực của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013); việc thi hành của Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013) liên quan đến tổ chức hoạt động của bộ máy nhà nước và việc bảo đảm tính hợp hiến của hệ thống pháp luật…

Nguyễn Thành Trung 


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm