Số liệu thống kê

Links Manager

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016

(14/02/2017)

PhuthoPortal - Ngày 10/2/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số: 17/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn Ngân hàng Thế giới năm 2016


Tin đã đưa ngày Tới