Số liệu thống kê

Tháng 1
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2017

1.Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

Tiến độ thu hoạch một số cây trồng chính vụ Đông năm nay chậm hơn cùng vụ năm trước. Diện tích ngô Đông thu hoạch ước đạt 7.251,0 ha, giảm  9,9% so với cùng vụ năm trước; diện tích khoai lang thu hoạch ước đạt 791,6 ha, giảm 13,6%;;…

 

Làm đất và gieo trồng vụ Chiêm xuân 2017: Tính đến cuối tháng 01 năm 2017, diện tích ruộng đã cày toàn tỉnh ước đạt 31,3 ngàn ha, nhanh hơn 3,2% so cùng kỳ năm trước; diện tích ruộng đã bừa ước đạt 28,3 ngàn ha, nhanh hơn 15,4%; thóc giống đã gieo ước đạt 944,5 tấn, tăng 5% so cùng kỳ năm trước. Diện tích lúa Chiêm xuân đã cấy ước đạt 8,3 ngàn ha, nhanh hơn 34% so với cùng vụ năm trước; diện tích rau xanh vụ xuân ước đạt 915,5 ha, nhanh hơn 11,5%;…

 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm. Số đầu con được duy trì, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Tổng đàn trâu 71,4 ngàn con, giữ ổn định so cùng kỳ năm trước; tổng đàn bò 120,3 ngàn con, tăng 14,5%; tổng đàn lợn 925,3 ngàn con, tăng 12,1%; tổng đàn gia cầm 11,9 triệu con, tăng 2.7%; Tuy nhiên, giá thịt lợn hơi trong nước liên tục sụt giảm, khiến người chăn nuôi không có lãi, thậm chí đang phải đối mặt với nguy cơ bị thua lỗ.

 

Sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào công tác khai thác rừng đã đến tuổi thu hoạch. Sản lượng gỗ khai thác ước đạt 27,9 ngàn m3, sản lượng củi khai thác ước đạt 77,9 ngàn ste. Trong kỳ, xảy ra 11 vụ phá rừng, diện tích rừng bị phá 0,6 ha.

 

Diện tích thủy sản nuôi trồng ước 8.160,2 ha bằng 90,3% so cùng kỳ năm trước, tổng sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 2.681,3 tấn, tăng 6%. Nguyên nhân diện tích thủy sản giảm là do bà con nông dân ở một số huyện đẩy nhanh tiến độ thu hoạch sản phẩm ở các hồ, ao nuôi một vụ cá một vụ lúa để lấy diện tích gieo cấy lúa vụ Chiêm xuân.

 

2.Sản xuất công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tháng 01 năm 2017 giảm 23,62% so với tháng trước nhưng tăng 9,51% so với cùng kỳ năm trước. Sản xuất trong tháng 1 năm 2017 giảm mạnh so với tháng trước ở hầu hết các ngành do trong tháng vào dịp Tết nguyên đán Đinh Dậu; mặt khác, tháng 12 một số doanh nghiệp lớn đẩy mạnh sản xuất nhằm hoàn thành kế hoạch của năm 2016, nhưng sang tháng 1 năm nay đã trở lại sản xuất với năng lực bình thường. Tình hình cụ thể ở các ngành như sau:

 

Nhóm ngành công nghiệp khai khoáng: Chỉ số sản xuất giảm 43,88% so với tháng trước và giảm 13,67% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Nhóm ngành công nghiệp chế biến: Chỉ số sản xuất giảm 23,41% so với tháng trước nhưng tăng 10,82% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Trong tháng, có đến 12/14 ngành sản xuất giảm so với tháng trước, trong đó có một số ngành giảm mạnh như: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị (giảm 64,91%); Sản xuất xe có động cơ (giảm 44,31%); Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (giảm 41,33%); Sản xuất chế biến thực phẩm (giảm 31,62%); Sản xuất đồ uống (giảm 16,89%); Sản xuất trang phục (giảm 14,06%); Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 12,92%);… So với cùng tháng cùng kỳ, có 10/14 ngành sản xuất tăng, thậm chí tăng cao (Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng hơn 2 lần; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn trừ máy móc thiết bị tăng 88,47%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 30,53%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 19,27%); có 4 ngành sản xuất giảm: Dệt giảm 11,35%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 11,37%; Sản xuất xe có động cơ giảm 11,68%; Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 33,77%;…

 

Nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng,…: Chỉ số sản xuất giảm 1,40% so với tháng trước và tăng 13,30% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Chỉ số sản xuất tăng 6,06% so với tháng trước và tăng 19,93% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại thời điểm đầu tháng 1 năm 2017 giảm 30,68% so với tháng trước nhưng tăng 17,09% so với thời điểm cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân chỉ số tồn kho toàn ngành giảm so với tháng trước là do có đến 9/11 ngành chỉ số giảm, trong đó giảm mạnh như: Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (giảm 50,30%), sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (giảm 45,24%),…

 

3.Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý

 

Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tháng 01/2017 ước thực hiện đạt 219,5 tỷ đồng, giảm 29,5% so với tháng trước và tăng 17,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 177,3 tỷ đồng; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 28 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 14,1 tỷ đồng. Trong tháng các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, chủ động bố trí thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo đúng chế độ của người lao động và hoàn thành kế hoạch thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.

 

Một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công trong tháng như: sửa chữa trụ sở UBND Thành phố Việt Trì; nâng cấp, sửa chữa, xây mới đường giao thông nông thôn khu, nhà lớp học các cấp trên địa bàn các huyện;…

 

Trong tháng, một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng như: đường giao thông nông thôn khu, nhà lớp học các cấp thuộc các huyện Đoan Hùng, Thanh Ba, Thanh Thủy;…

 

4.Thương mại, dịch vụ, giá cả

 

a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

 

Hoạt động của các cơ sở kinh doanh thương mại - dịch vụ, khách sạn -  nhà hàng trên địa bàn tỉnh tháng 01/2017 diễn ra sôi động, sức mua các mặt  hàng thiết yếu tăng cao đặc biệt vào những ngày giáp Tết. Nhằm đảm bảo chất lượng, cung cầu và ổn định giá cả thị hàng hóa trong dịp Tết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT- UBND ngày 04/01/2017 về việc tăng cường các biện pháp nhằm bình ổn giá cả, thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017; đồng thời các cấp, các ngành tăng cường kiểm tra, chống các hành vi buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm;…

 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 2.040,0 tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 14,6% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó: khu vực kinh tế nhà nước ước đạt 188,5 tỷ đồng, tăng 1,7%; kinh tế cá thể ước đạt 966,3 tỷ đồng, tăng 1,2%; kinh tế tư nhân ước đạt 865,8 tỷ đồng, tăng 0,6% so tháng trước;… Chia theo ngành kinh tế, thương mại ước đạt 1.794,2 tỷ đồng, chiếm 87,9% tổng mức, tăng 1,2% so tháng trước; hoạt động khách sạn, nhà hàng ước đạt 172,7 tỷ đồng, chiếm 8,5% tổng mức, giảm 0,9% so tháng trước; hoạt động kinh doanh dịch vụ khác ước đạt 73,2 tỷ đồng, tăng 0,5% so tháng trước,…

 

b) Vận tải hàng hoá và hành khách

 

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải ước đạt 291,7 tỷ đồng, tăng 0,6% so với tháng trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 43,1  tỷ đồng, tăng 2,1%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 232,3 tỷ đồng, tăng  0,3% so với tháng trước;...

 

Vận chuyển hàng hoá trong tháng ước đạt 3.716,8 nghìn tấn, tăng 0,1% so với tháng trước; luân chuyển hàng hoá ước đạt 171.605,3 nghìn tấn.km, giảm 0,1% so với tháng trước. Trong đó, vận tải đường bộ ước đạt 2.547,1 nghìn tấn vận chuyển, tăng 0,1% và 46.496,3 nghìn tấn.km luân chuyển, tương đương tháng trước;...

 

Vận tải hành khách đường bộ trong tháng ước đạt 605,0 ngàn hành khách, tăng 1,8% so với tháng trước; luân chuyển hành khách ước đạt 60.526,8 ngàn hành khách.km, tăng 1,4% so với tháng trước.

 

 5. Một số vấn đề xã hội

 

Tình hình thiếu đói: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 372 hộ thiếu đói,  với 1.157 nhân khẩu thiếu đói tập trung ở các xã miền núi của huyện Yên Lập: Xã Trung Sơn, xã Phúc Khánh, xã Xuân An. Các hộ thiếu đói chủ yếu là các hộ có người bị bệnh tật, ốm đau, thiếu lao động, hộ nghèo.

 

Công tác y tế: Trong tháng, ngành chức năng tích cực tiến hành kiểm tra, giám sát các cơ sở chế biến, vận chuyển và kinh doanh thực phẩm, nhập khẩu thực phẩm với số lượng lớn, các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại,… nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm (ATTP), hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo đảm ATTP trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân năm 2017. Tính đến hết tháng 12 năm 2016, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra được 9.898 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, kết quả có 80,1% số cơ sở đạt tiêu chuẩn An toàn vệ sinh thực phẩm;… Trong tháng 12, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm, làm cho 9 người bị ngộ độc, không có trường hợp nào tử vong.

 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao: Nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (1/1/1997 - 1/1/2017); trong thời gian qua, khắp nơi trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao… tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong đông đảo nhân dân.

 

Cùng với việc tuyên truyền cổ động trực quan, để phục vụ các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh, nhiều chương trình nghệ thuật, văn nghệ, thể thao, đã được tổ chức tại các huyện, thành, thị. Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc với những nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, nhất là ca ngợi công đức và tài trí của các bậc thánh nhân thời kỳ các Vua Hùng dựng nước đã để lại ấn tượng sâu sắc xen lẫn niềm tự hào trong lòng những người con vùng Đất Tổ. Trong tháng, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh  phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thao truyền thống mừng Đảng - mừng Xuân Đinh Dậu 2017; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng (Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ) triển khai đợt chiếu phim miễn phí nhằm ôn lại truyền thống lịch sử của tỉnh tuyên truyền tới các tầng lớp nhân dân;… Bên cạnh đó, một số hoạt động khác như triển lãm tư liệu, hiện vật; trưng bày sách, báo… cũng được tổ chức tại Bảo tàng Hùng Vương và Thư viện tỉnh phục vụ nhân dân cũng như du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan,  tìm hiểu.

 

An toàn trật tự giao thông: các ngành các, các cấp, các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm Văn bản số 5969/UBND-KTN ngày 23/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Đinh Dậu và lễ hội Xuân năm 2017. Do vậy, dịp tết Dương lịch 2017 vừa qua trên phạm vi toàn tỉnh không xảy ra hiện tượng ùn tắc. Trong các ngày nghỉ, các lực lượng chức năng tập trung tiến hành xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về tốc độ, chở hàng quá tải, quá số người quy định; đặc biệt là người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông.

 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/11 - 15/12/2016 trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 7 vụ va chạm giao thông làm 6 người chết, 11 người bị thương. Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2016, toàn tỉnh xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm 67 người chết và 103 người bị thương, so với cùng kỳ số vụ tai nạn giao thông giảm 6 vụ; số người chết giảm 2 người; số người bị thương giảm 11 người.

 

Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường: Từ ngày 17/12/2016 đến ngày 16/01/2017, trên địa 11 vụ cháy (thành phố Việt Trì 2 vụ, thị xã Phú Thọ 2 vụ, huyện Yên Lập 2 vụ, huyện Đoan Hùng 1 vụ, huyện Hạ Hòa 1 vụ, huyện Thanh Ba 1 vụ, huyện Phù Ninh 1 vụ, huyện Thanh Sơn 1 vụ), làm 2 người bị thương, thiệt hại ước tính 624,5 triệu đồng.

 

Tính từ ngày 17/12/2016 đến ngày 16/01/2017, lực lượng Cảnh sát Môi trường - công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 30 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 1.281,5 triệu đồng./.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm