Số liệu thống kê

Tháng 2
 
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2017

1.Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

 

Trong tháng, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn cơ bản giữ ổn định. Hiện nay, các huyện, thành, thị trong tỉnh đã thu hoạch xong các loại cây trồng hàng năm vụ đông năm 2016-2017 và tập trung gieo cấy lúa Chiêm xuân, gieo trồng các loại cây màu vụ xuân.

 

Thu hoạch các loại cây trồng vụ đông 2016-2017: Tiến độ thu hoạch cây trồng vụ đông được bà con nông dân đẩy nhanh để kịp thời lấy đất phục vụ cho sản xuất vụ xuân. Sơ bộ, diện tích ngô đông thu hoạch toàn tỉnh đạt 8.108,3 ha, bằng 100% so với diện tích gieo trồng; khoai lang thu hoạch đạt 947,8 ha bằng 100% so với diện tích gieo trồng; rau xanh các loại thu hoạch đạt 5.401,2 ha, đỗ tương thu hoạch đạt 102,9 ha; đỗ đậu các loại thu hoạch đạt 34,4 ha; lạc thu hoạch đạt 40 ha;… Sơ bộ năng suất các loại cây trồng vụ đông năm nay đạt khá, cụ thể: năng suất cây ngô vụ đông đạt 47,79 tạ/ha,  tăng 1,6% so với cùng kỳ   năm trước (+0,76 tạ/ha); năng suất cây khoai lang đạt 67,42 tạ/ha, tăng 0,58% (+0,39 tạ/ha); cây rau xanh các loại năng suất đạt 148,46  tạ/ha,…

 

Gieo trồng vụ Chiêm xuân năm 2017: Nhìn chung, tiến độ gieo trồng vụ Chiêm xuân năm nay nhanh hơn so với cùng vụ năm trước; hiện nay, các địa phương đang tích cực gieo cấy lúa và các cây rau màu vụ xuân đảm bảo khung lịch mùa vụ. Diện tích ruộng đã làm đất ước đạt 35.686,8 ha, tăng 0,3% (+115,9 ha) so với cùng kỳ năm trước, tổng số thóc giống đã gieo toàn tỉnh ước đạt 1.167,7 tấn; ước tính đến hết tháng 02, diện tích lúa gieo cấy ước đạt 35.686,8   ha, tăng 3,8% (+1.296,3 ha) so với cùng kỳ năm trước; diện tích ngô xuân gieo trồng ước đạt 4.133 ha tăng 10,2% (+382,3 ha); diện tích khoai lang gieo trồng ước đạt 252,9 ha tăng 42,9% (+75,9 ha); diện tích lạc gieo trồng ước đạt 2.596,1 ha tăng 16,1% (+360,9 ha); diện tích rau xanh các loại ước đạt 2.539 ha tăng 26,1% (+252,6 ha) so với cùng kỳ năm trước;…. Hiện nay, các huyện, thành, thị đang tích cực chỉ đạo gieo cấy lúa xuân muộn, dự kiến đến hết tháng 2 cơ bản hoàn thành kế hoạch gieo cấy và tiếp tục gieo trồng các loại cây rau màu còn khung thờivụ.

 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn duy trì ổn định; ước tổng   đàn trâu trên địa bàn tỉnh 71,3 nghìn con, tổng đàn bò 116 nghìn con. Tổng đàn lợn (không kể lợn sữa) 890,5 nghìn con, giảm 3,9% (-36,5 nghìn con) so với    thời điểm 01/01/2017 và tăng 7,9% (+65,1 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước; tổng đàn gia cầm các loại trên địa bàn tỉnh ước đạt 11.868,6 nghìn con, giảm  3,5% (-436,8 nghìn con) so với thời điểm 01/01/2017 và tăng  1,6%  (+187,2 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn lợn và đàn gia cầm giảm nhẹ so với thời điểm 01/01/2017, do nhu cầu tiêu  dùng thực phẩm tăng cao trong dịp  Tết Nguyên đán Đinh Dậu. Bên cạnh đó, thời gian qua giá lợn hơi có xu hướng giảm nên nhiều cơ sở chăn nuôi không đầu tư mở rộng quy mô.

 

Tính từ đầu năm đến hết tháng 02, diện tích rừng trồng mới toàn tỉnh ước đạt 266,1 ha; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 65,3 nghìn m3, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 27,3 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 109,4 nghìn ste, riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 31,4 nghìn ste.

 

Hoạt động nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục được duy trì và ổn định so với cùng kỳ năm trước. Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản trong tháng ước đạt 7,7 nghìn ha. Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 3.393,4 tấn, tăng 19,8% so với tháng cùng kỳ năm trước; cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng, ước sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 5.678 tấn, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm trước .

 

2.Sản xuất công nghiệp

 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 02/2017 trên địa bàn tỉnh ước giảm 0,36% so với tháng trước nhưng tăng 25,51% so với tháng cùng kỳ  năm trước. Sản xuất công nghiệp trong tháng giảm nhẹ so với tháng trước là do những tháng đầu năm phần lớn các doanh nghiệp còn gặp khó khăn nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm nên lượng tồn kho tăng do đó phải giảm sản lượng sản xuất, mặt khác một số ngành sản phẩm sản xuất mang tính mùa vụ. Tình hình cụ thể ở các ngành nhưsau:

 

Ngành công nghiệp khai khoáng: Chỉ số sản xuất giảm 29,55% so với tháng trước nhưng tăng 45,49% so với tháng cùng kỳ năm  trước.

 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Chỉ số sản xuất tăng 1,59% so với tháng trước và tăng 24,37% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 5/14 ngành sản xuất giảm  so với tháng trước, trong đó có một số ngành giảm như: Sản xuất xe có động cơ giảm 36,0%; Sản xuất đồ uống giảm 5,49%; Sản xuất trang phục giảm 4,73%;… Còn lại 9/14 ngành giữ ổn định và tăng so với tháng trước như: Sản xuất phương tiệnvận tải khác tăng 100%; Sản xuất thiết bị điện tăng 17,65%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,37%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 11,97%;… So với cùng tháng cùng kỳ năm trước, có 13/14 ngành sản xuất tăng, thậm chí tăng cao như: Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng gấp hơn 3,7 lần; Sản xuất đồ uống tăng gấp hơn 2,8 lần;  Sản xuất phương tiện vận tải khác tăng gấp 2 lần; Sản xuất thiết bị điện tăng 81,8%;…

 

Nhóm ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước nóng,… Chỉ số sản xuất giảm 4,17% so với tháng trước và tăng 13,22% so với tháng cùng kỳ năm trước.

 

Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải: Chỉ số sản xuất tăng 10,64% so với tháng trước và tăng 32,74% so với  tháng cùng kỳ năm trước.

 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo tại thời điểm đầu tháng 02/2017 tăng 20,1% so với cùng thời  điểm tháng  trước và tăng 7,8%  so với cùng thời điểm tháng 02/2016. Nguyên nhân chỉ số tồn kho toàn ngành tăng so với tháng trước là do có đến 7/11 ngành có chỉ số tồn kho các loại sản phẩm tăng, trong đó một số ngành tăng cao như: sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 49,75%; Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 40,2%; Sản xuất thiết bị điện tăng24,12%;…

 

3.Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý

 

Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa  phương quản lý trên địa bàn tháng 02/2017 ước thực hiện đạt 149,1 tỷ đồng,  giảm 16,9% so với tháng trước và giảm 14% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 106,1 tỷ đồng; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 32,5 tỷ đồng và vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 10,5 tỷ đồng. Trong tháng các đơn vị thi công đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, thực hiện hoàn thành kế hoạch dự án đảm bảo tiến độ.

 

Trong tháng có một số công trình đã được khởi công và dự kiến khởi công như: Xây dựng Trường Tiểu học Mạn Lạn, xây dựng Trường Mầm non xã Phương Lĩnh, xây dựng Trung tâm Hội nghị huyện, cải tạo sửa chữa Trường   Tiểu học Khải Xuân huyện Thanh Ba; xây dựng đường giao thông nông  thôn  khu xã Cao Xá huyện Lâm Thao;…

 

Trong tháng có một số công trình đã hoàn thành và dự kiến hoàn thành  như: Một số công trình trạm y tế, trường  mầm non thuộc huyện Thanh Ba;  trường mầm non, trường trung học cơ sở thuộc huyện Yên Lập; đường giao  thông nông thôn huyện Tam Nông và một số công trình khác thuộc huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy;…

 

4.Thương mại, giá cả, vận tải

 

Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng

 

Tháng 02, là tháng vừa kết thúc sau dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng, mua sắm hàng hóa của người dân đã giảm so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 02/2017 trên địa   bàn tỉnh ước đạt 1.937,8 tỷ đồng, giảm 6,02% so với tháng trước. Trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước đạt 193,4 tỷ đồng, tăng 2,63%; khu vực kinh tế cá thể đạt 951,7 tỷ đồng, giảm 7,84%; khu vực kinh tế tư nhân đạt 763,4 tỷ đồng, giảm 4,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 26,6 tỷ đồng, giảm 29,54% so với tháng trước. Chia theo ngành kinh tế: Thương nghiệp ước đạt 1.702,1 tỷ đồng, chiếm 87,8% trong tổng mức, giảm 6,52% so với tháng trước; Hoạt động khách sạn, nhà hàng ước đạt 161,5 tỷ đồng, chiếm 8,3% tổng mức, giảm 3,38%; Hoạt động kinh doanh dịch vụ khác ước đạt 74,2 tỷ đồng, tăng 0,12% so với tháng trước.

 

Chỉ số giá tiêu dùng(CPI)

 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2017 tăng 0,05% so với tháng trước, trong  đó nhóm nhà ở, điện nước,  chất đốt và vật liệu xây dựng tăng cao nhất với  0,90%, chủ yếu do trong tháng giá gas và chất đốt khác tăng 6,56% (gas tăng 8,34%; dầu hỏa tăng 3,63% so với tháng trước). Nhóm giao thông tăng 0,60%, chủ yếu do tác động của giá xăng, dầu được điều chỉnh tăng tại thời điểm ngày 18/02/2017. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng ở mức 0,15% so với tháng trước (nhóm đồ dùng trong nhà tăng 0,20%) so với tháng trước. Nhóm đồ uống  và thuốc lá tăng 0,11% so với tháng trước... Trong tháng có duy nhất nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,39% (nhóm hàng thực phẩm giảm  0,61%).

 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2017 so với tháng 12/2016 (sau 02 tháng) tăng 0,11%, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 3,41%. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2017 so với cùng tháng năm trước (sau 12 tháng) tăng 1,70%, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với 10,66%.

 

Chỉ số giá Vàng tăng 3,41% so với tháng trước với giá bán bình quân  trong tháng 3.428.000đồng/chỉ.

 

Giá đô la Mỹ giảm 0,58% so với tháng trước, giá bán bình quân trong tháng 22.856đồng/USD.

 

Vận tải hàng hoá và hành khách

 

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải trong tháng  ước đạt  291,7 tỷ đồng, tăng 0,05%  so với tháng trước. Trong đó:  Doanh thu vận tải hành khách đạt 43,1 tỷ đồng, giảm 0,31%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 231,9 tỷ đồng, tăng 0,13% so với tháng trước;...

 

Vận chuyển hàng hoá trong tháng ước đạt 3.711 nghìn tấn, tăng 0,38% so với tháng trước; luân chuyển hàng hoá ước đạt 171.626,1 nghìn tấn.km, giảm 0,03% so với tháng trước. Trong đó: Vận tải đường bộ ước đạt 2.542,1 nghìn tấn vận chuyển, tăng 0,6%; luân chuyển đạt 46.496,1 nghìn tấn.km luân chuyển, tương đương tháng trước;...

 

Vận tải hành khách đường bộ trong tháng ước đạt 605,8  nghìn  hành khách, giảm 0,16% so với tháng trước; luân chuyển hành khách  ước  đạt  60.135,7 nghìn hành khách.km, giảm 0,14% so với tháng trước.

 

5.Một số tình hình xã hội

 

Tình hình thiếu đói

 

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 573 hộ thiếu đói, chiếm 0,3% tổng số hộ nông nghiệp; với 1.780 nhân khẩu thiếu đói, chiếm 0,25% tổng số nhân khẩu trong hộ nông nghiệp. Các hộ thiếu đói chủ yếu là các hộ có người bị bệnh tật,  ốm đau, thiếu lao động, hộ nghèo tập trung chủ yếu ở các xã miền núi của huyện Yên Lập (xã Trung Sơn, xã Phúc Khánh, xã Xuân An) và một số xã ở huyện Thanh Sơn. Trong kỳ,  các hộ thiếu đói đã được các cơ quan, ban, ngành đoàn  thể hỗ trợ hơn 6,5 tấn gạo, riêng các xã trên địa bàn huyện Yên Lập được hỗ trợ thêm 201,8 triệu đồng.

 

Tình hình hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết Nguyên đán

 

Công tác an sinh xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu được các   cấp, các ngành và các tổ chức trong xã hội quan tâm thực hiện. Theo thống kê sơ bộ, trong dịp Tết các ngành, các cấp đã tổ chức hỗ trợ, tặng quà được 85.569   xuất với tổng trị giá 22.205 triệu đồng. Trong đó: Quà của Trung ương 30.631 xuất, trị giá 6.333 triệu đồng; quà của Tỉnh 2.560 xuất, trị giá 1.170 triệu đồng; quà của Huyện 6.953 xuất, trị giá 2.113 triệu đồng; quà của xã, phường, thịtrấn 29.461 xuất, trị giá 4.976 triệu đồng và quà của các đơn vị, tổ chức cá nhân khác 15.964 xuất, trị giá 7.613 triệu đồng.

 

Công tác y tế

 

Nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm cho cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu và mùa lễ hội Xuân năm 2017, Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) tỉnh đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các cơ sở sản xuất chế biến, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn 13 huyện, thành, thị. Tính đến hết tháng 01, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm   tra 1.482 cơ sở (trong đó 88% số cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP). Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào nghiêm trọng, chỉ xảy  ra 01 ca mắc ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ.

 

Trong kỳ, đã ghi nhận 98 ca mắc thủy đậu, 66 ca mắc tay chân miệng. Để chủ động phòng chống một số dịch bệnh theo mùa Trung tâm y tế dự phòng đã ban hành các văn bản chỉ đạo phối kết hợp cùng 13 Trung tâm Y tế huyện/thị/thành tăng cường các hoạt động phòng chống dịch bệnh, truyền thông, tuyên truyền phòng chống các ca bệnh. Tính đến hết tháng 1, trên địa bàn tỉnh xuất hiện một số dịch bệnh: Cúm (930 ca mắc), tiêu chảy (233 ca mắc), sốt xuất huyết (2 ca mắc), bệnh do virus Adeno (75 ca  mắc)...

 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao

 

Trong tháng, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch (VH-TT&DL) đã hướng dẫn các địa phương tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam; mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới.... Bên cạnh đó, đã có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao mừng Đảng, mừng Xuân được diễn ra với hình thức phong phú, đa dạng, vui tươi, lành mạnh, nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước, con người, nhất là ca ngợi công đức và tài trí của   các bậc thánh nhân thời kỳ các Vua Hùng dựng nước đã góp phần  nêu  cao  những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tăng thêm tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh như: Lễ khai mạc Hội Báo Đinh Dậu ngày 04/02/2017 tại khu di tích lịch sử Đền Hùng; Hội Đền Mẫu Âu Cơ (huyện Hạ Hòa), Hội Phết Hiền Quan (huyện Tam Nông), Hội Trò Trám (huyện Lâm Thao), Hội chọi trâu (huyện Phù Ninh),...

 

Hưởng ứng phong trào  “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, UBND  tỉnh đã ban hành kế hoạch số 77/KH-UBND về việc Phát động “Tết trồng cây   đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu - năm 2017 và đã tổ chức Lễ phát động cấp tỉnh tại Công viên Văn Lang, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngày 02/02/2017. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện, thành, thị đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Đinh Dậu - năm 2017   tại các địa phương.

 

Tình hình tai nạn giao thông, an ninh trật tự trong dịp Tết Nguyên đán

 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/12/2016 – 15/01/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao đường bộ và 7 vụ va chạm giao thông làm 5 người chết và 12 người bị thương. So sánh với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông và số người chết không tăng, không giảm; số người bị thương tăng 4 người. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (từ ngày 26/01- 01/02/2017), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 1 vụ TNGT đường bộ (huyện  Lâm Thao), làm chết 1 người.

 

Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn những ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu được đảm bảo. Từ ngày 24/01 - 31/01/2017 lực lượng chức năng đã phát hiện 18 vụ tàng trữ trái phép pháo và đốt pháo (tăng 12 vụ so với Tết năm 2016), bắt giữ 18 đối tượng, thu giữ 11,35 kg pháo các loại; xử lý 2 vụ đánh bạc, bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ trên 18 triệu đồng; cũng trong thời  gian này, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy (huyện Đoan Hùng) thiệt hại ban  đầu ước khoảng 70 triệu đồng.

 

Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường

 

Theo thống kê từ ngày 17/01/2017 đến 16/02/2017 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ xảy ra 5 vụ cháy (Yên Lập: 2 vụ, Đoan  Hùng: 1 vụ, Lâm Thao: 1 vụ, thành phố  Việt Trì: 1 vụ), làm 1 người chết, 2 người bị thương, thiệt hại ước tính 201 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 16/02/2017, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ cháy, làm 1 người chết, 4 người bị thương, thiệt hại ước tính 825,5 triệu đồng.

 

Theo thống kê của Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh, từ ngày  17/01/2017 đến ngày 16/02/2017, lực lượng đã phát hiện và xử lý 38 vụ vi phạm môi trường trên địa bàn tỉnh với tổng số tiền xử phạt là 2.870,2 triệu đồng. Lũy  kế từ đầu năm đến ngày 16/02/2017, đã phát hiện và xử lý 68 vụ vi phạm môi trường với tổng số tiền xử phạt là 4.151,7 triệu đồng./.

  


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm