Số liệu thống kê

Năm 2016
 
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

PhuthoPortal - Đầu năm, sản xuất lúa vụ Chiêm xuân gặp khó khăn do thời tiết rét đậm, rét hại; tuy nhiên, lúa Chiêm xuân phát triển và sinh trưởng khá tốt; chính thức năng suất lúa chiêm xuân năm nay đạt 59,69 tạ/ha (mức cao nhất trong nhiều năm qua). 


Trong tháng, thời tiết tiếp tục nắng nóng đã tác động xấu đến gieo trồng một số cây hàng năm vụ mùa; trước tình hình đó, ngành chức năng đã kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn bà con tổ chức nạo vét kênh mương, chủ động nước tưới, hạn chế thấp nhất chân ruộng hạn hán. Ước đến hết tháng 7, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa toàn tỉnh ước đạt 30,7 nghìn ha, giảm 3,4% so với cùng vụ năm trước; diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3,3 nghìn ha, giảm 1,73%; diện tích khoai lang gieo trồng ước đạt 226,6 ha, giảm 19,8%; diện tích rau xanh gieo trồng ước đạt 2.593,6 ha, tăng 4,2%; diện tích cây đỗ đậu các loại gieo trồng ước đạt 288,7 ha, tăng 3,1%; diện tích cây lạc gieo trồng ước đạt 762,9 ha, giảm 3,7%;…

 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh ổn định, các địa phương tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi, các trang trại chủ động áp dụng các biện pháp chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, nắng nóng cho đàn vật nuôi,… Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 71,5 ngàn con tăng 0,2% so với cùng kỳ; tổng đàn bò ước đạt 107,4 ngàn con tăng 10%; tổng đàn lợn ước đạt 850,4 ngàn con tăng 8,1%; tổng đàn gia cầm ước đạt 11,2 triệu con tăng 3,3%;… Tổng diện tích rừng trồng mới tập trung toàn tỉnh đến hết tháng 7 năm 2016 ước đạt 8.851,9 ha tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác toàn tỉnh ước đạt 292,5 ngàn m3 , tăng 20,2% (riêng sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 50,6 ngàn m3 ); sản lượng củi khai thác ước đạt 733,7 ngàn ste, tăng 0,8% (riêng sản lượng khai thác trong tháng ước đạt 68,2 ngàn ste);...

 

Diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản tháng 7/2016 ước đạt 9,7 ngàn ha, tăng 1,9 ngàn ha so với tháng trước, diện tích nuôi trồng thủy sản tăng cao chủ yếu do diện gieo trồng lúa chiêm xuân đã thu hoạch xong chuyển sang 2 nuôi cá vụ. Tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu hoạch ước đạt 16,7 ngàn tấn tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước (riêng tháng 7 sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 2,2 ngàn tấn, tăng 4%);...

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm