Số liệu thống kê

Năm 2016
 
Đầu tư và Xây dựng

PhuthoPortal - a) Vốn đầu tư phát triển

 

Ước tính vốn đầu tư phát triển 9 tháng năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt 14.857,6 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2015


Trong đó, nguồn vốn Nhà nước đạt 3.821,9 tỷ đồng, chiếm 25,7% tổng vốn, giảm 5,7%, bao gồm: nguồn vốn Trung ương quản lý đạt 1.049,8 tỷ đồng, giảm 2,2%; nguồn vốn địa phương quản lý đạt 2.772,1 tỷ đồng, giảm 7%. Khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 9.486,6 tỷ đồng, chiếm 63,9%, tăng 20,4%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước thực hiện 1.549,1 tỷ đồng, chiếm 10,4%, tăng 81,5%. Sự gia tăng mạnh mẽ các dự án, công trình thuộc nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước, nhất là nguồn trực tiếp nước ngoài 9 tháng qua là nhân tố quyết định đến mức tăng cao của tổng vốn đầu tư so với cùng kỳ. Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến hết tháng 8/2016, toàn tỉnh thu hút được 10 dự án với tổng số vốn đăng ký cấp mới đạt 81,94 triệu USD; có 9 dự án tăng vốn với tổng số vốn tăng thêm đạt 57,20 triệu USD; như vậy tổng số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt 139,14 triệu USD;...

 

b) Xây dựng

 

Giá trị sản xuất xây dựng 9 tháng năm 2016 theo giá so sánh 2010 ước đạt 4.946,2 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm, khu vực doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 58,7 tỷ đồng, giảm 5,2%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước ước thực hiện 2.550,4 tỷ đồng, tăng 14,7%; các loại hình khác ước thực hiện 2.337,1 tỷ đồng, tăng 9,1%. Trong tổng giá trị sản xuất, giá trị sản xuất xây dựng công trình nhà ở đạt 2.069,0 tỷ đồng, tăng 7,9%; công trình nhà không để ở đạt 731,9 tỷ đồng, tăng 3,1%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 1.865,9 tỷ đồng, tăng 23,3%; hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 279,4 tỷ đồng, giảm 2,5%.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm