Số liệu thống kê

Năm 2016
 
Sản xuất công nghiệp

PhuthoPortal -  Sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2016 duy trì tăng trưởng nhưng thấp hơn mức tăng cùng kỳ và có dấu hiệu giảm sút trong những tháng của quí III. 


Nguyên nhân chính là do phần lớn các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm truyền thống gặp khó khăn trong tiêu thụ, sản xuất chỉ giữ ở mức ổn định, thậm chí giảm do vậy chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng năm 2016 chỉ tăng 9,77% so với cùng kỳ. Ngành công nghiệp khai khoáng chỉ số giảm 36,72% so với cùng kỳ, trong đó: ngành khai thác quặng kim loại chỉ bằng 6,46% so với cùng kỳ, ngành khai khoáng khác giảm 20,52%;... Nhóm ngành công nghiệp chế biến có mức tăng khá cao trong toàn ngành công nghiệp, tăng 12,73% so với cùng kỳ. Trong đó, một số ngành tăng cao như: ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 58,84%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 30,70%; ngành sản xuất đồ uống tăng 16,84%; ngành sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính tăng 10,03%; ngành sản xuất trang phục tăng 9,03%;...

 

Một số ngành có kết quả sản xuất giảm như: ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 3,74%; ngành sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 7,91%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 8,99%; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 15,76%;... Nhóm ngành công nghiệp sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng,... và điều hòa không khí có chỉ số tăng 20,58% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,49%. Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo 8 tháng giảm 10,2 % so với 8 tháng năm 2015, một số ngành chỉ số giảm mạnh như: Ngành sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 8,78%; Ngành sản xuất phân bón và hợp chất nitơ giảm 15,07%;... Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo thời điểm 1/9/2016 tăng 18,37% so với cùng thời điểm năm trước. Có đến 9/11 ngành chỉ số tồn kho thời điểm đầu tháng 9 tăng so với cùng kỳ, trong đó một số ngành chỉ số tồn kho cao như: ngành sản xuất thiết bị điện tăng 2,5 lần; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 2,4 lần; ngành sản xuất đồ uống tăng 69,50%; ngành sản xuất trang phục tăng 50,79%;... 

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm