Số liệu thống kê

Năm 2016
 
Phê duyệt số lượng, tỉ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 24/1/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc phê duyệt số lượng, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.


 

Tổng số hộ trên địa bàn tỉnh hiện nay là 390.519 hộ. Trong đó, tổng số hộ nghèo là 41.050 hộ, tỉ lệ 10,51%; tổng số hộ cận nghèo 31.377 hộ, tỉ lệ 8,03%.

 

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016:

 

TT

Đơn vị

Tổng số hộ dân cư

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Số lượng (hộ)

Tỉ lệ (%)

Số lượng (hộ)

Tỉ lệ (%)

 

Toàn tỉnh

390.519

41.050

10.51

31.377

8.03

1

Thành phố Việt Trì

55.518

707

1.27

578

1.04

2

Thị xã Phú Thọ

18.991

592

3.12

635

3.34

3

Huyện Lâm Thao

29.335

975

3.32

876

2.99

4

Huyện Phù Ninh

28.739

1.171

4.07

699

2.43

5

Huyện Tam Nông

22.622

1.773

7.84

2.261

9.99

6

Huyện Thanh Sơn

32.453

5.159

15.90

4.339

13.37

7

Huyện Thanh Ba

32.943

5.064

15.37

3.803

11.54

8

Huyện Thanh Thủy

22.050

1.247

5.66

1.165

5.28

9

Huyện Yên Lập

24.217

5.128

21.18

3.024

12.49

10

Huyện Đoan Hùng

31.578

2.402

7.61

2.348

7.44

11

Huyện Hạ Hòa

32.980

4.359

13.22

3.148

9.55

12

Huyện Cẩm Khê

38.598

7.067

18.31

5.290

13.71

13

Huyện Tân Sơn

20.495

5.406

26.38

3.211

15.67

 

Hương Giang


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm