Số liệu thống kê

Tháng 9
 
Tình hình hoạt động của doanh nghiệp

PhuthoPortal - Tính đến ngày 15/9/2016, toàn tỉnh đã cấp đăng ký thành lập mới cho 422 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 1.763 tỷ đồng, tăng 21,3% về số doanh nghiệp và tăng 6,6% về số vốn đăng ký; bình quân vốn đăng ký một doanh nghiệp đạt 4,18 tỷ đồng. 


Số doanh nghiệp đã làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 23 doanh nghiệp, giảm 8% cùng kỳ, trong đó có 15 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 65,2%), 6 công ty cổ phần, 2 doanh nghiệp tư nhân. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 96 doanh nghiệp, tăng 62,7% cùng kỳ, trong đó có 58 công ty trách nhiệm hữu hạn (chiếm 60,4%), 31 công ty cổ phần (chiếm 32,3%), 7 doanh nghiệp tư nhân.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm