Số liệu thống kê

Tháng 9
 
Thương mại, dịch vụ, giá cả

PhuthoPortal - a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng


Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh giữ ổn định, giá cả thị trường không có nhiều biến động, chỉ số giá tiêu dùng được kiềm chế,... Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 9 tháng năm 2016 ước đạt 16.534,8 tỷ đồng, tăng 5,2% so cùng kỳ năm trước (chưa loại trừ yếu tố giá). Trong đó, kinh tế cá thể ước đạt 8.020,7 tỷ đồng, chiếm 48,5% tổng mức, giảm 5,9% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 7.050,6 tỷ đồng, chiếm 42,6% và tăng 23% so cùng kỳ;... Xét theo ngành kinh tế, thương nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất (chiếm 87,2%) trong tổng mức bán lẻ, đạt 14.410,2 tỷ đồng và tăng 6,6% so với cùng kỳ;...

 

b) Xuất, nhập khẩu hàng hoá

 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2016 ước đạt 786,5 triệu USD, tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Kinh tế tư nhân ước đạt 49,7 triệu USD, chiếm 6,3% tổng kim ngạch, tăng 30,4%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 735,7 triệu USD, chiếm 93,5% tổng kim ngạch, tăng 13,6%,...

 

Một số mặt hàng xuất khẩu chủ yếu gồm: hàng dệt may ước đạt 325,4 triệu USD, chiếm 41,4% tổng kim ngạch, tăng 46,4% so với cùng kỳ; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 210,5 triệu USD, chiếm 26,8%, giảm 1,9%; sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 166 triệu USD, chiếm 21,1%, giảm 0,5%;...

 

Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá 9 tháng năm 2016 ước đạt 638,3 triệu USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 517,6 triệu USD, chiếm 81,1% tổng kim ngạch và tăng 4,4% so với cùng kỳ; kinh tế tư nhân đạt 90,1 triệu USD, chiếm 14,1% tổng kim ngạch và tăng 28,9%; kinh tế Nhà nước đạt 30,6 triệu USD, chiếm 4,8% tổng kim ngạch và giảm 17,6%. Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu trong 9 tháng năm 2016 gồm: vải các loại ước đạt 128,3 triệu USD, chiếm 20,1% tổng kim ngạch, tăng 8,8%; máy móc thiết bị, DCPT khác ước đạt 107,2 triệu USD, chiếm 16,8%, tăng 3,3 lần; chất dẻo nguyên liệu ước đạt 97,2 triệu USD, chiếm 15,2%, giảm 9,3%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày 92,9 triệu USD, chiếm 14,6%, tăng hơn 2 lần; điện thoại các loại và linh kiện ước đạt 70,1 triệu USD, chiếm 11%, giảm 67,3%;...

 

c) Vâṇ tải hàng hoá và hành khách

 

Tổng doanh thu vận tải, bốc xếp, dịch vụ vận tải 9 tháng năm 2016 ước đạt 2.624,5 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách đạt 382,7 tỷ đồng, tăng 8,5%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 2.077 tỷ đồng, tăng 10,8%;... Sản lượng vận tải hàng hoá 9 tháng năm 2016 ước đạt 29.707 nghìn tấn, tăng 11,2% so cùng kỳ năm trước ; sản lượng luân chuyển hàng hoá ước đạt 1.535.027 nghìn tấn.km, tăng 8,6%. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 19.641 nghìn tấn vận chuyển, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng luân chuyển hàng hóa đường bộ ước đạt 451.095 nghìn tấn.km, tăng 10,3%;... Sản lượng vận tải hành khách 9 tháng năm 2016 ước đạt 5.323 nghìn hành khách, tăng 10,1% so cùng kỳ; luân chuyển hành khách đạt 589.552 nghìn hành khách.km, tăng 9% so cùng kỳ.

 

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm