Số liệu thống kê

Links Manager

Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(1/09/2017)

PhuthoPortal - Ngày 31/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 147/BC-UBND về báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Quyết định 1635/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ‘Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 15/8/2017, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ban hành văn bản số 139/BC-BCĐvề Báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động hưởng ứng ‘Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” năm 2017.


Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 123/BC-BCĐ ban hành văn bản về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 20

PhuthoPortal - Ngày 14/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 122/BC-UBND về Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2017

PhuthoPortal - Ngày 13/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 121/BC-UBND về Báo cáo kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý” năm 2017.


Tin đã đưa ngày Tới