Tin tức

Thanh Sơn: Để chính sách giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số, miền núi đi vào cuộc sống

27/03/2019 17:11:00 CH
PhuthoPortal - Những năm qua, việc thực hiện các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo nói chung và giảm nghèo ở địa bàn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Thanh Sơn nói riêng đã phát huy hiệu quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Cơ sở hạ tầng được quan tâm đầu tư, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương được nâng lên, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Giảm nghèo nhờ xuất khẩu lao động

01/02/2019 11:20:00 SA
PhuthoPortal - Tính trung bình mỗi năm toàn tỉnh có khoảng 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài, riêng năm 2018, số lượng người đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) là 3.420 người. Kiều hối người lao động gửi về mỗi năm gần 1.000 tỷ đồng. Từ nguồn tiền ấy, nhiều gia đình đã đầu tư sản xuất, giải quyết việc làm tại chỗ, vươn lên thoát nghèo và góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm còn 7,09%

17/01/2019 20:37:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Yên Lập triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững

16/01/2019 19:57:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Yên Lập. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh..

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn huyện Thanh Sơn

16/01/2019 10:19:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 15/1, tiếp tục chương trình giám sát, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Thanh Sơn. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012 - 2018 trên địa bàn huyện Tân Sơn

14/01/2019 22:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/1, Đoàn ĐBQH tỉnh do đồng chí Cao Đình Thưởng - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2012 - 2018 tại huyện Tân Sơn. Cùng đi có đồng chí Đinh Thị Bình - ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.