Links Manager

Nguồn gốc tộc người ở vùng đất Tổ

(24/05/2013)

PhuthoPortal - Suốt chiều dài tiền sử và lịch sử cổ đại, ở Phú Thọ có hai nhóm người theo hai nhóm ngữ hệ là Việt Mường và Tày Thái cổ. Người Tày Thái cổ ở dọc hai bờ sông Thao, đoạn sông Hồng từ Yên Bái về Việt Trì. Vì ngữ hệ Tày Thái gọi sông này là Nậm Tao gọi theo tiếng Việt là sông Thao.


Lễ tang ma của người Mường xưa

PhuthoPortal - Kết thúc một vòng đời người thì cái chết là quan trọng nhất mâm cúng ma, cái nong ở giữa nhà trong đó để khăn trắng, mũ, áo tang, bên cạnh để bát nước, cơi trầu, 1 cái kéo. Ông trùm xóm vào cắt tóc con cháu,mỗi người một nhúm bỏ vào cái nong để trả nghĩa cho ông bà. Cắt tóc của ai thì phát áo khăn tang đến đấy.

Lễ xin số và ngôi thứ của người Mường

PhuthoPortal - Sau các tục lệ cưới treo sinh đẻ, người mường trong vòng đời người có một số phong tục như lễ xin số và khi ốm đau thì có lễ làm chay cúng vía về.

Tục sinh đẻ của người Mường

PhuthoPortal - Người Mường cũng như người Việt vốn rất phong phú phong tục tập quán xung quanh một vòng đời từ khi đẻ đến khi chết.

Tục hỏi vợ của người Mường

PhuthoPortal - Hôn nhân của người Mường vùng Phú Thọ biểu hiện đặc trưng văn hóa của dân tộc vùng Mường với những tập tục riêng biểu hiện thiết chế gia đình cũng như thiết chế xã hội của vùng Mường.

Tin đã đưa ngày Tới