Banner Giỗ tổ Hùng Vương 2018(Chuyên trang)

Văn bản

Cung cấp thông tin và số điện thoại của lực lượng Quản lý thị trường

20/04/2018 16:47:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/4/2018, Chi Cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) ban hành Thông báo số 12/TB-QLTT về việc cung cấp thông tin và số điện thoại của lực lượng Quản lý thị trường để phối hợp với các cơ quan, ban, ngành phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2018.

Bật đèn chiếu sáng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Việt Trì nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

19/04/2018 17:17:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1525/UBND-KGVX về việc bật đèn chiếu sáng tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Việt Trì nhân dịp giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018.

Văn bản chỉ đạo về việc truyền hình trực tiếp Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018

16/04/2018 09:25:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1447/UBND-KGVX về việc truyền hình trực tiếp Lễ hội văn hóa dân gian đường phố và Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018.

Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

12/04/2018 10:43:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/2/2018, Tiểu ban Tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018 đã ban hành kế hoạch số 20/KH-TBTT về tổ chức các hoạt động tuyên truyền giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.

Kế hoạch tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

10/04/2018 16:32:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 10/4/2018, Ban Tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất 2018 ban hành Kế hoạch số 1357/KH-BTC về việc tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018

10/04/2018 16:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 6/4/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 741/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm Mậu Tuất - 2018.