Links Manager

Quyết định thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

(9/03/2017)

PhuthoPortal - Ngày 6/2/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số236/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017. 


Điều chỉnh tên thành viên Ban Tổ chức, Bộ phận thường trực Ban tổ chức và Phó Trưởng tiểu ban an ninh phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội năm Bính Thân 2016

PhuthoPortal - Ngày 03/3/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 436/QĐ-UBND ban hành Quyết định về việc điều chỉnh tên thành viên Ban Tổ chức, Bộ phận thường trực Ban tổ chức và Phó Trưởng tiểu ban an ninh phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương – Lễ hội năm Bính Thân 2016 tỉnh Phú Thọ


Điều chỉnh tên thành viên Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016

PhuthoPortal - Ngày 18/01/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 135/QĐ-UBND về việc điều chỉnh tên thành viên Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 tỉnh Phú Thọ


Thành lập Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016

PhuthoPortal - Ngày 18/1/206, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc thành lập Bộ phận Thường trực Ban Tổ chức và các Tiểu ban phục vụ giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016


Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016

PhuthoPortal - Ngày 18/01/2016, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 đã có văn bản số 213/BTC-VX1 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016


Tin đã đưa ngày Tới