Links Manager

Quyết định thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017

(9/03/2017)

PhuthoPortal - Ngày 6/2/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số236/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Đinh Dậu - 2017. 


Tăng cường công tác chuẩn bị cho tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân

PhuthoPortal – Ngày 5/4/2016, Ban tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân ban hành văn bản số 1214/BTC-VX1 về việc tăng cường công tác chuẩn bị cho tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân.


Mẫu đơn đề nghị cấp phép bay


Quy định tạm thời về quản lý thiết bị điều khiển từ xa, máy bay không người lái (Drone, Flycam)

PhuthoPortal - Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân - 2016 ban hành quy định tạm thời về quản lý thiết bị điều khiển từ xa, máy bay không người lái (Drone, Flycam) trong thời gian diễn ra giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân - 2016


Điều chỉnh thời gian và nội dung Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm 2016 và Lễ hội văn hóa dân gian đường phố trong Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2016

PhuthoPortal - Ngày 25/3/2016, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 31/TB-UBND về việc điều chỉnh thời gian và nội dung Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ hội Đền Hùng năm 2016 và Lễ hội văn hóa dân gian đường phố trong Kế hoạch giỗ Tổ Hùng Vương Lễ hội Đền Hùng năm 2016.


Tin đã đưa ngày Tới