Links Manager

Kịch bản Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

(6/04/2016)

PhuthoPortal – Ngày 5/4/2016, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 ban hành kịch bản số 1196/BTC-VX1 về việc dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng ngày 10 tháng 3 năm Bính Thân (tức ngày 16 tháng 4 năm 2016).


Kịch bản Lễ dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ

PhuthoPortal – Ngày 5/4/2016, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 ban hành kịch bản số 1205/BTC-VX1 về việc dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 06 tháng 3 năm Bính Thân (tức ngày 12 tháng 4 năm 2016).


Kịch bản Lễ dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân

PhuthoPortal – Ngày 5/4/2016, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương – lễ hội Đền Hùng năm Bính Thân 2016 ban hành kịch bản số 1204/BTC-VX1 về việc dâng hương giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân ngày 06 tháng 3 năm Bính Thân (tức ngày 12 tháng 4 năm 2016).


Kịch bản Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì năm 2016

PhuthoPortal - Căn cứ Kế hoạch số 488/KH-UBND ngày 16/3/2016 của UBND thành phố Việt Trì về tổ chức Lễ hội văn hóa dân gian đường phố Việt Trì năm 2016. 


Tin đã đưa ngày Tới