Tin tức - Sự kiện
 
Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017

PhuthoPortal – Ngày 19/10/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4741/KH-UBND về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2017.


Mục đích của kế hoạch nhằm cụ thể hoá, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp - Hát Xoan Phú Thọ theo đề án của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm cần thiết để năm 2017 Hát Xoan Phú Thọ đưa vào Danh sách di sản văn hóa phi vật của nhân loại.

 

Một số nội dung triển khai được đề ra trong kế hoạch như: Tiếp tục triển khai công tác truyền dạy và thực hành Hát Xoan cho các đối tượng là hạt nhân văn nghệ của các câu lạc bộ Hát Xoan và Dân ca trên địa bàn tỉnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ gắn với Tín ngưỡng Thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ thông qua các phương tiện thông tin và truyền thông của trung ương và địa phương; đẩy mạnh công tác phục hồi các tập tục liên quan tới Hát Xoan; tiếp tục đưa di sản hát Xoan vào trường học; tổ chức Liên hoan Hát Xoan cho đối tượng là học sinh tiểu học và học sinh THCS trên địa bàn toàn tỉnh; xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” cho các nghệ nhân Hát Xoan…

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm

 

Phương Thảo


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm