Danh sách các Nghệ nhân Hát Xoan
 
DANH SÁCH NGHỆ NHÂN HÁT XOAN PHÚ THỌ

1. Ông Nguyễn Ngọc Bảo -  Khu 10 , xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

2. Bà Nguyễn Thị Bảy -  Khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

3. Bà Nguyễn Thị Bẩm - Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố  Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

4. Ông Nguyễn Văn Bình - Khu 6, xã Hương Nộn, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.

 

5. Bà Triệu Thị Chĩ - Thôn Nam Giáp, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc.

 

6. Bà Phan Thị Diệm - Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

7. Ông Vũ Văn Dinh - Khu 7, xã Tiên Du, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

8. Bà Triệu Thị Dung - Thôn Giáp Trung, xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc

 

9. Bà Lê Thị Đá -  Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

10. Bà Bùi Thị Đạm - Khu 9, xã Tử Đà, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

11. Ông Nguyễn Văn Đọc - Khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

12. Bà Nguyễn Thị Điệp – Khu 10, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

13. Bà Nguyễn Thị Hải – Khu 3 An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

14. Bà Nguyễn Thị Hon – Khu 6, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

15. Ông Nguyễn Xuân Hội  - Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

16. Bà Lê Thị Huệ - Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

17.  Bà Phan Thị Kiếm - Khu 1, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

18. Bà Nguyễn Thị Lịch – Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

19. Bà Nguyễn Thị Liên - Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

20. Ông Nguyễn Văn Lợi - Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

21. Bà Nguyễn Thị Mót- Thôn An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

22. Bà Nguyễn Thị Nhang - Khu 6, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

23. Bà Nguyễn Thị Nhân - Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

24. Bà Lê Thị Nghĩa - Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

25. Ông Lê Xuân Ngũ - Khu 5, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

26. Ông Nguyễn Văn Phấn – Thôn Giáp Thượng , xã Đức Bác, huyện Sông Lô, tỉnh  Vĩnh Phúc

 

27. Bà Đào Thị Phụng - Khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

28. Bà Nguyễn Thị Quy - Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

29. Bà Nguyễn Thị Sung - Khu 3, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

30. Bà Nguyễn Thị Sủng - Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

31. Bà Lê Thị Tân - Khu 2, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

32. Bà Nguyễn Thị Thược - Khu 9, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

33. Ông Nguyễn Văn Tiếu (Nguyễn Sỹ Tiếu )  - Khu 8, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

34. Bà Lê Thị Tú - Khu 4, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

35. Bà Phùng Thị Bình - Khu phố La Phù, Thị trấn Thanh Thủy, Huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

 

36. Lê Thị Câu - Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

37. Nguyễn Thị Chuông - Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

38. Lê Thị Cử - Khu 3, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

39. Phùng Thị Dung - Khu 6, xã Phú Nham, H. Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

 

40. Bùi Thị Dụ - Khu 1, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

41. Bùi Thị Hà - Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

42. Lê Thị Hệ - Khu 4, Xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

43. Nguyễn Thị Kiến - Thôn 6 xã Minh Phú, H. Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

 

44. Bùi Thị Huê - Khu 9, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

45. Nguyễn Thị Liên - Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

46. Nguyễn Thị Ngọc - Khu 9, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

47. Lê Thị Phại - Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

48. Đỗ Thị Phấn - Khu 3, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

49. Nguyễn Thị Sinh - Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

50. Nguyễn Thị Tạch - Khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

51. Nguyễn Thị Thắm - Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

52. Nguyễn Thị Viên - Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm