Links Manager

Miếu Lãi Lèn

(13/07/2015)

Miếu Lãi Lèn là một ngôi miếu cổ ở làng Phù Đức, xã Kim Đức, thành phố Việt Trì. Các họ Xoan coi ngôi miếu này là nơi phát tích của hát Xoan. Do thời gian trôi qua đã quá lâu, kể đến nghìn năm, ngôi miếu cũ nay không còn. 


Đình Bảo Đà

Đình Bảo Đà thuộc thôn Bảo Đà, phường Dữu Lâu, nằm cách trung tâm thành phố Việt Trì 1 km về phía Đông Bắc. Bảo Đà xưa gọi là kẻ Gia, một vùng đất cổ của Kinh đô Văn Lang xưa.


Đình An Thái

Đình An Thái nằm ở làng An Thái, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì 10 km về phía Đông Nam và cách Đền Hùng 5 km về phía Tây Bắc. Đình An Thái thờ thần núi và các vị vua Hùng, ngày chính tiệc của đình vào mùng 1 tháng giêng, dân làng mở hội lớn, trong hội có tiến hành nghi lễ hát thờ (tục gọi là hát Xoan). Đây là một lễ thức rất quan trọng và độc đáo không chỉ của làng An Thái mà có ở rất nhiều làng trên vùng đất trung du Phú Thọ.


Tin đã đưa ngày Tới