Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân hát Xoan
 
Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân hát Xoan

Thực hiện Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2012 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ; kế hoạch số 2869/KH-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Hai – năm 2015.


Ngày 7/10/2015, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ đã họp phiên toàn thể, xét hồ sơ của 20 cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ lần thứ Hai – năm 2015. Sau khi nghiên cứu xem xét thành tích của các cá nhân, Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu kín, kết quả như sau:

 

STT

Họ và tên

(Ông/bà)

Nơi ở hiện nay

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Phùng Thị Bình

Khu phố La Phù, TT. Thanh Thủy, H. Thanh Thủy

14/14

100%

2

Lê Quang Bình

Thôn 7, xã Minh Phú, huyện Đoan Hùng

14/14

0%

3

Lê Thị Câu

Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

4

Nguyễn Thị Chuông

Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

5

Lê Thị Cử

Khu 3, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

6

Phùng Thị Dung

Khu 6, xã Phú Nham, H. Phù Ninh

14/14

100%

7

Bùi Thị Dụ

Khu 1, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

8

Bùi Thị Hà

Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

9

Lê Thị Hệ

Khu 4, Xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

10

Nguyễn Thị Kiến

Thôn 6 xã Minh Phú, H. Đoan Hùng

14/14

100%

11

Bùi Thị Huê

Khu 9, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

12

Nguyễn Thị Liên

Khu 6, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

13

Hà Thị Minh

Thôn 6, xã Minh Phú, H. Đoan Hùng

14/14

0%

14

Nguyễn Thị Ngọc

Khu 9, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

15

Lê Thị Phại

Khu 4, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

16

Đỗ Thị Phấn

Khu 3, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

17

Nguyễn Thị Sinh

Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

18

Nguyễn Thị Tạch

Khu 10, xã Kim Đức, TP Việt Trì

14/14

100%

19

Nguyễn Thị Thắm

Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

20

Nguyễn Thị Viên

Khu 8, xã Phượng Lâu, TP Việt Trì

14/14

100%

 

Như vậy, Hội đồng cấp tỉnh đã xem xét để đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Hai – năm 2015 cho 18 cá nhân đảm bảo tiêu chí do Hội đồng cấp huyện, cấp xã đề nghị.

 

Đối với các trường hợp khác chưa được xem xét, đề nghị xét tặng trong đợt này, do chưa đủ tiêu chí về thời gian tham gia, kỹ năng xuất sắc thực hành di sản Hát Xoan. Đề nghị các cá nhân tiếp tục nâng cao kỹ năng trình diễn Hát Xoan của bản thân, tích cực tham gia các hoạt động trình diễn, truyền dạy, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hát Xoan Phú Thọ và tham gia xét tặng nghệ nhân hát Xoan vào các kỳ sau.

 

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch – Cơ qua thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Hai – năm 2015 đề nghị Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông thông báo công khai kết quả trên phương tiện thông tin đại chúng; UBND cấp huyện, UBND cấp xã niêm yết kết quả tại trụ sở làm việc, khu dân cư nơi có các cá nhân đề nghị xét tặng. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, nếu không có khiếu nại, vướng mắc. Hội đồng xét tặng nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, tặng danh hiệu “Nghệ nhân hát Xoan Phú Thọ” lần thứ Hai – năm 2015 cho các cá nhân đủ điều kiện.

 

 

Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện đảm bảo theo kế hoạch của UBND tỉnh.

 

Chi tiết xem tài liệu đính kèm


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm