Giới thiệu chung
 
Hội đồng Nhân dân tỉnh

Địa chỉ: Đường Trần Phú - Phường Tân Dân - Thành phố Việt Trì

 

Điện thoại: 02103.847.395

 

Email: bbt.dbnd@phutho.gov.vn

 

Website: http://dbnd.phutho.gov.vn

 

 

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH

 

 

CHỦ TỊCH

 

 

Đồng chí: Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

CÁC PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Đồng chí: Vi Trọng Lễ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh

 

 

Đồng chí: Dương Hoàng Hương - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

 

 

 

CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

1. Ban Pháp chế:

 

-  Đồng chí: Phạm Xuân Khai - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh

 

-  Đồng chí: Nguyễn Chí Thành – Phó Trưởng Ban Pháp chế

 

-  Đồng chí: Trần Thanh Hải – Phó Trưởng Ban Pháp chế

 

2. Ban Kinh tế - Ngân sách

 

-  Đồng chí: Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

-  Đồng chí: Điêu Kim Thắng - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

-  Đồng chí: Phùng Thanh Sơn - Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

3. Ban Văn hóa - Xã hội

 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Khỏe - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

- Đồng chí: Phạm Tú - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

- Đồng chí: Lê Thị Quỳnh Trang - Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh

 

4. Ban Dân tộc

 

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

- Đồng chí: Đinh Văn Huynh - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh

 

 

ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Danh sách đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

Danh sách đính kèm

 

 

VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

 

 

Địa chỉ: Tòa nhà HĐND - UBND tỉnh Phú Thọ, đường Trần Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

 

Điện thoại: 0210.3847395 - Fax: 0210.3849215

 

Email: bbt.dbnd@phutho.gov.vn

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Tâm - Chánh Văn phòng HĐND tỉnh

    

- Đồng chí: Nguyễn Thị Thu Chung - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh

 

- Đồng chí Nguyễn Văn Tài - Phó Chánh văn phòng HĐND tỉnh


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm