BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Tin hoạt động Tin hoạt động

09:30 28/04/2017

PhuthoPortal - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được thành lập ngày 29/4/1954. Trải qua 63 năm xây dựng và phát triển, từ liên chi công sở, đến nay Đảng bộ đã lớn mạnh không ngừng với 59 cơ sở đảng (trong đó có 35 đảng bộ, 24 chi bộ) và gần 4.000 đảng viên. PhuthoPortal - Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh...

Tìm kiếm Tìm kiếm