BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

Tin hoạt động Tin hoạt động

09:50 26/03/2017

PhuthoPortal - Ngày 24/3, đoàn giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 do đồng chí Cao Đình Thưởng - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tư...

Tìm kiếm Tìm kiếm