Hội đồng nhân dân tỉnh

Menu Quản Trị Nội Dung tạm thời không có.
Tin hoạt động
 
Kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa XVII: Trách nhiệm – Quyết tâm – Đồng thuận

PhuthoPortal - Kỳ họp thứ tám - HĐND tỉnh khóa XVII được tổ chức sau ít ngày kết thúc thành công Kỳ họp thứ bảy – Quốc hội khóa XIII và thời gian bước sang những ngày đầu tháng bảy cho thấy rõ ràng yêu cầu về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; bàn định giải pháp phấn đấu thực hiện các mục tiêu của 6 tháng còn lại và cả năm 2014; chuẩn bị những vấn đề liên quan tới kế hoạch năm 2015.


15 Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp với sự nhất trí cao của các đại biểu

 

Sau hơn 2 tháng kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương – 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ và các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân đã thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn, thiện chí giải quyết các tranh chấp trên biển Đông bằng phương pháp hòa bình, không chấp nhận những áp đặt vô lý, kiên quyết bảo vệ toàn vẹn, lãnh thổ, lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần ấy cũng góp phần đã mang đến kỳ họp lần này của HĐND tỉnh quyết tâm mới, đồng thuận cao; đặt lên vai mỗi đại biểu dân cử trách nhiệm nặng nề hơn.

 

Với danh mục 32 tài liệu ban đầu được chuyển trước cho đại biểu nghiên cứu, cùng với các văn bản bổ sung và những nội dung mới từ ý kiến chính đáng của cử tri và các tầng lớp nhân dân đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh trực tiếp với đại biểu dân cử được xem xét; hơn một chục dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ mới cần được xem xét thông qua... cũng đủ thấy một khối lượng công việc đáng kể được yêu cầu hoàn tất. Nhưng thời gian kỳ họp đã được ấn định chỉ có 3 ngày. Vì vậy, trong diễn văn khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Dân Mạc đặt rõ yêu cầu: “Tiếp tục đổi mới trong hoạt động của HĐND tỉnh, chủ tọa sẽ điều hành theo hướng giảm thời gian đọc báo cáo tại hội trường, để dành thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Yêu cầu các đại biểu HĐND tỉnh cần lựa chọn các vấn đề quan trọng, nổi cộm, đang bức xúc hiện nay; nhất là những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn của một số ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị - những vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm, mong đợi để chất vấn, thảo luận”.

 

Tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh đã được thực hiện nghiêm túc trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp. Ngoài 24 báo cáo, tờ trình các đại biểu tự nghiên cứu, còn lại các báo cáo được trình bày ngắn gọn; các phát biểu, thảo luận đúng trọng tâm để làm rõ những vấn đề đặt ra. Trước đó, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp, cán bộ nhân viên cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh đã cố gắng phối hợp tốt nhất với các ngành, cơ quan, địa phương để tổ chức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh với cử tri; chuẩn bị chu đáo các loại văn bản, tài liệu; làm việc với các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương thường trú tại Phú Thọ để làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.

 

Một nội dung quan trọng thể hiện trách nhiệm cao của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ngành, cơ quan, đoàn thể cũng như mỗi đại biểu nhân dân là việc tiếp thu, giải quyết những kiến nghị của cử tri; việc thực hiện lời hứa trước nhân dân. Trong báo cáo về kết quả hoạt động của MTTQ tỉnh tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND, UBND tỉnh liên quan đến phát triển kết cấu hạ tầng; nông nghiệp, nông thôn, nông dân; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường; phát triển văn hóa, xã hội; các chế độ, chính sách... đã nêu những kiến nghị rất cụ thể, thể hiện trách nhiệm cao của cử tri trong tỉnh đối với sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của tỉnh. Báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ bảy - HĐND tỉnh của UBND tỉnh đề cập quá trình giải quyết 48 ý kiến, kiến nghị; trong đó có 24 ý kiến về phát triển hạ tầng, 7 ý kiến về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường, 15 ý kiến liên quan đến chính sách, 2 ý kiến liên quan đến an ninh trật tự và việc thực hiện 6 nội dung mà các đồng chí lãnh đạo đã hứa với cử tri và đại biểu HĐND tỉnh.

 

Cùng với ý kiến, kiến nghị của cử tri; Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã chuyển đến UBND tỉnh những kiến nghị sau hoạt động giám sát. Đến kỳ họp này nhìn lại, các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kiến nghị của Thường trực, các Ban và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã được UBND tỉnh tiếp thu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; hoặc chỉ đạo các sở, ngành liên quan; UBND các huyện, thành, thị xem xét giải quyết kịp thời, cơ bản đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cử tri. Điều này thể hiện rõ trách nhiệm thực thi nhiệm vụ của UBND tỉnh cũng như trách nhiệm giám sát của HĐND tỉnh trước cử tri và các đại biểu HĐND tỉnh. Tuy nhiên, một số kiến nghị của cử tri cần có thêm thời gian để xem xét, giải quyết; hoặc việc giải quyết cần đến nhu cầu kinh phí lớn nên tiến độ và kết quả giải quyết chưa đáp ứng yêu cầu.

 

Nhìn lại việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014, tuy tỉnh ta có mức tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm 4,85% so với cùng kỳ năm 2013 nhưng so với mục tiêu là chưa đạt và kết quả thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể chưa bằng một nửa kế hoạch cả năm như tốc độ phát triển công nghiệp (44,9%), giá trị xuất khẩu (48,7%), giải quyết việc làm (46,2%), xuất khẩu lao động (47,4%), mục tiêu xã đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia, tỷ lệ số dân tham gia BHYT... Vì vậy, trong điều kiện kinh tế - xã hội trong nước còn có nhiều khó khăn, thách thức; đồng thời việc Trung Quốc gây căng thẳng trên biển Đông có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất- kinh doanh, đầu tư, thương mại...; để thực hiện đạt và vượt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2014, do đó đòi hỏi nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2014; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất - kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai để sớm đưa vào sản xuất; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo an ninh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

 

Nhiệm vụ quan trọng về phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh cần quyết tâm cao từ các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo; tổ chức thực hiện; kiểm tra, giám sát và đặc biệt là quyết tâm và đồng thuận của đông đảo cử tri và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân là góp phần tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng để giữ vững chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải, an ninh quốc gia. Gần 2/3 thời gian dành cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn với nhiều vấn đề được đặt ra nhưng HĐND tỉnh luôn đạt được sự thống nhất, tập trung cao, thu hút sự quan tâm của đông đảo cử tri qua các phương tiện thông tin đại chúng phản ánh cập nhật. Sự thống nhất, đồng thuận từ nghị trường cũng như sự tập trung tinh thần yêu nước của toàn dân đất Tổ biểu thị bằng các hoạt động thiết thực hướng về các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa, Hoàng Sa; hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; phản đối Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông... đang diễn ra sôi động ở các địa phương, cơ quan, đơn vị.

 

Hơn lúc nào hết, “trách nhiệm, quyết tâm, đồng thuận” là đòi hỏi đối với mỗi đại biểu HĐND, mỗi cử tri và các tầng lớp nhân dân vì sự phát triển bền vững của tỉnh, góp phần vào sự phát triển của đất nước.

 

Nguyễn Sản


 In bài viết   Gửi phản hồi  Quay lại 
Ý kiến bạn đọc
Họ và tên  
Email  
Tiêu đề  
Nội dung  
File đính kèm
     

 

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH